POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock


Kauppakaari Oyj

Kauppakaari Oy Per. 1958. Nimi vuoteen 1986 Suomen Lakimiesliiton Kustannus Oy, vuodesta 2000 Talentum Media Oy (vanha). Kustannusliike. Multiprint Oy myytiin 2000 sen toimivalle johdolle.

I-lista 19.7.1996–4.10.2000.

1996 yleisölle 600.000 os. à 42 mk (na 4 mk), minkä lisäksi S. Lakimiesliitto myi yleisölle 600.000 omistamiaan os. saman hintaan. Arvo-osuus 1996.

2000 Suomen Lakimiesliitto 60 %, Talentum Oyj 9 %.

Talentumi Oyj:n julkinen ostotarjous 3.4.–5.5.2000: 1 Kauppakaarta vastaan 0,8 Talentumin os.
Talentumi Oyj:n lunastustarjous ja -vaatimus 22.5./3.6.–22.6.2000: 14,40 € osakkeelta.
Kantaja sai omistusoikeuden kaikkiin osakkeisiin 4.10.2000. Lunastushinta välitystuomiossa 4.12.2000: 20 € osakkeelta. – Pakkolunastus, välimies.

Yhtiö jakautui 30.6.2002 Talentum Media Oy:ksi (uusi), joka 2017 fuusioitui Alma Talent Oy:hyn.

[PT 1999 s. 82 ja 1998 s. 209. Lakimiesuutiset 4/1998 s. 46–48.]