POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki

Nimi v:sta 1959 Maa- ja teollisuuskiinteistöpankki Oy (osakekirja), v:sta 1986 OKO-Investointipankki Oy (obligaatio) ja v:sta 1997 OKO-Investointiluottopankki Oy. Helsinki. K-rek. no. 35.339.

Per. 21.9./31.10.1916 Oy Suomen Agraaritoimiston kautta [Valkama]. Hypoteekkiyhdistyksen yhteydessä toiminut pankki myönsi pitkäaikaisia luottoja maaseudulla kiinnitystä vastaan. Varat hankittiin laskemalla liikkeeseen obligaatioita. Ennen vuoden 1931 pulan pakottamaa uudelleenjärjestelyä lainausliike oli useita vuosia ollut pysähdyksissä [Vänttinen], sillä obligaatioita ei kyetty emittoimaan [Valkama]. 1931 resurssit (ja osakaspohja) laajennettiin, sillä maatilojen pakkohuutokaupat ja konkurssit yleistyivät. Tilojen luottoja pyrittiin vakauttamaan siirtämällä ne Maakiinteistöpankkiin ja antamalla aikaisemmille velkojille MPK:n obligaatioita tilalle. Sota-aikana toiminta oli vähäistä ja vasta 1954 pankki elvytettiin [Valkama]. Kun osuuskassoista tuli pankkeja 1970 MKP tarvittiin obligaatioiden liikkeeseen laskijaksi. 31.12.2000 yhtiö fuusioitiin OKO:oon.

Pörssinot. 4.6.1918–14.11.1933. Otettu listalle pörssivälittäjän esityksestä. MKP oli pörssin vähiten vaihdettu pankkiosake. 1918 ja 1926 osaketta vaihdettiin kuitenkin suhteellisen runsaasti. Kurssi laski jatkuvasti 350 mk:sta 1918 100 mk:aan 1924, mistä se kuitenkin toipui 220 mk:aan 1931. Kolmena viim. pörssivuotena ei ollut vaihtoa.

1918 U 1:1 à 250 mk, op. 4 Mmk (20.000 os. à 200 mk). 1931 suunnattu anti valtiolle ja vakuutusyhtiöille, op. 20 mmk. 1934 op. 30 Mmk (yht. 150.000 os. à 200 mk).

Oy Suomen Agraaritoimisto (jonka osakekannasta 50 % oli Hypoteekkiyhdistyksellä) omisti 90 % 1916 ja 74 % 1918. 1921 Suomen Hypoteekkiyhdistys omisti 50 ja Ab Agraria Oy 31 %. 1929 Hypoteekkiyhdistyksellä oli 81 ja Ane Gyllenbergillä 10 %. 1931 Hypoteekkiyhdistys omisti 95 %. Myöhemmin samana vuonna Suomen valtio omisti 44 ja Hypoteekkiyhdistys 19 %. 16 pankkia ja vakuutusyhtiötä tulivat nyt myös osakkaiksi. 1934 valtion osuus oli noussut 60 %:iin Hypoteekkiyhdistyksen omistaessa 17 %. 1941 Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Oy (= OKO) osti 99,99 %.

V. Hyvönen Suomen Osuuskassajärjestö vv. 1903–1953 s. 212–4, 314. H. Valkama Mallioppilas: Maakiinteistöpankista OKO-Investointiluottopankiksi 1917–2000. J. Vänttinen Maa- ja Teollisuuskiinteistöpankki Oy 1931–61. [PK] s. 108.