POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Osakeyhtiö Suomen Agraaritoimisto - Finska Agrarbyrån Aktiebolag

Helsinki. K-rek. no. 32.983. Edelt. ay no. 30.894.

Per. 5.3./23.3.1915 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toimesta [Valkama]. Yhtiön tarkoitus oli ostaa, myydä ja välittää maatiloja sekä välittää lainoja maatilakiinnitystä vastaan. Mm. toivottiin, että maanomistajat ottaisivat osan torpparien lunastamien maiden hinnasta Agraaritoimiston osakkeina [Valkama]. Puoliaatteellinen lainatoimistoidea ei kuitenkaan täysin toiminut, joten Hypoteekkiyhdistys perusti Agraaritoimiston kautta Oy Maakiinteistöpankin, jonka osakekannasta 50 % se osti itselleen 1920 [Valkama s. 31, 33, 36]. Tytäryhtiö: Oy Siemen-Aitta. Yhtiö päätti lopettaa toimintansa ja jätti siksi vuosihaastehakemuksen 20.11.1923. Liiketoiminta oli siirretty uudelle Ab Agraria Oy:lle 1920.

Pörssinot. 11.9.1918–23.10.1920. Otettu listalle yhtiön hakemuksesta. Vaihto oli pieni. Kurssi laski 1500 mk:sta 1200 mk:aan. 1920 ei enää syntynyt kauppoja.

1917 op. 2 Mmk. 1918 U 2:1 à 750 mk, op. 3 Mmk (yht. 6000 os. à 500 mk). (Mercatorin mukaan 1920 oli U 2:1 à 600 mk jossa op. nousi 1 Mmk:lla.) Osakekirja. Seuraajayhtiö Agraria ei antanut omia osakekirjoja, vaan S. Agraaritoimiston osakkeet leimattiin Agrarian nimellä ja viisinkertaisella osakemäärällä: 1 SAT = 5 A.

1915 perustajat: yhtiön TJ (myös MKP:n TJ) Edvard Birger Planting* 50, Edvard Joachim Fabritius 25 ja Harald Neovius 25 %. 1917 (ja 1918) Suomen Hypoteekkiyhdistys (Hypo) omisti 50, Planting 10 ja Hypon TJ Emil Schybergson (1856–1920) 9 %. 1920 alussa Hypo myi osakkeensa ja osti tilalle Maakiinteistöpankin osake-enemmistön Agraaritoimistolta [Valkama s. 36].

*Eli 1886–1964, asui v:sta 1930 Ruotsissa (Enhörna).

H. Valkama Mallioppilas: Maakiinteistöpankista OKO-Investointiluottopankiksi 1917–2000 s. 30. [PK] s. 106.