POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Metsä Tissue Oyj (vanha)

Metsä Tissue Oy 1991 yhtiöitettiin Metsä-Serla Oy:n pehmopaperituotanto Suomessa. G. A. Serlachius Oy ja Metsäliiton Teollisuus Oy oli fuusioitu 1987. Ks. PT 29 s. 93. Vrt. Sulfiittispriiosakeyhtiö.

Päälista 9.12.1997–10.6.2003.

1997 Metsä-Serla Oyj myi yleisölle 13.925.000 (46 %) omistamiaan osakkeita à 55 mk. (Arvo-osuus 1997.)

2002 M-real Oyj 66 %, SCA Mölnlycke Holding B.V. (Ruotsi) 19 %, Varma-Sampo 2 %.

20.1.2003 M-real Oyj:n 100 % tytäryhtiö M-real Tissue Oy osti SCA Mölnlycke Holding B.V.:n osakkeet, 19 %, sekä muitten osakkeita siten, että omistus 14.2.2003 oli 97,5 %. Ostot tehtiin hintaan 12,30 €.

M-real Tissue Oy:n lunastustarjous ja -vaatimus 17.2.–17.3.2003: 12,30 € osakkeelta. Omistus nousi 99,9 %:iin.
Kantaja sai omistusoikeuden kaikkiin osakkeisiin 10.6.2003. Lunastushinta välitystuomiossa 24.6.2003: 12,30 € osakkeelta. – Pakkolunastus, välimies.

Fuusioitu 31.12.2005 M-real Service Oyj -nimisenä M-real Tissue Oy:hyn (lak. 2007). 2004 Metsä Group perusti uuden Metsä Tissue Oy:n, joka jatkaa liiketoiminnan.