POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten selitykset. Hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Tamro Oyj (uusi, TRO)

Spontel Oy 1983 Sponsor Oy perusti nyk. osakeyhtiön kehitysyhtiökseen. Nimi v:een 1993 Spontel Oy, v:een 1994 Tamro-yhtymä Oy.

1986 Spontel Oy (vanha, otsikon yhtiö) osti lääketukkurin Oy Tamro Ab:n (vanha), joka fuusioitiin 1994. 1993 Spontel luopui kehitysyhtiötoiminnastaan. 1995 ostettiin ADA (Ruotsi) ja 1998 Nomeco (Tanska). Yhtiö toimii. Ks. PT 1992 s. 80 ja 30 s. 165.

OTC-lista: laji A 21.1.1985–28.2.1986; (laji A) päälista 3.3.1986–10.5.2004.

Spontel Oy -nimisenä: 1984 yleisölle 800.000 A-os. à 60 mk. 1987 osto: 3 Oy Expaco Ab:n (myöh. nimi Castrum Oy) osaketta vastaan 1 Spontel (yht. 194.438 os. annettiin). Laji A tuli 1984. K- ja A-lajit yhdistettiin 1987. Arvo-osuus 1994. Osakekirja 2 3.
Tamro Oyj
2003 Phoenix Pharmahandel AG & Co (Saksa, v:sta 2000) 40 %, Apoteket AB (Ruotsin valtio, v:sta 1995) 19, Henki-Sampo ja Kaleva yht. 8 %.

13.8.2003 Phoenix International Beteiligungs GmbH osti Apoteket AB:n omistamat osakkeet à 4,10 €, jolloin omistusosuus nousi 59 %:iin.
Phoenixin ostotarjous 5.9.–6.10.2003: 4,51 € osakkeelta. Omistus nousi 94,3 %:iin.
Phoenixin lunastustarjous 10.11.–10.12.2003: 4,51 € osakkeelta. Omistus nousi 99,3 %:iin. 15.12.2003 Phoenix esitti lunastusvaatimuksen (sama hinta).
Kantaja sai omistusoikeuden kaikkiin osakkeisiin 10.5.2004. Lunastushinta välitystuomiossa 7.7.2004: 4,21 € osakkeelta (osinko 0,30 € vähennettiin).
KKO:n tuomio 17.3.2009: Lunastushinta korotettiin 0,30 € osakkeelta. – Pakkolunastus, välimies.