POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Aktiebolaget Tornator Osakeyhtiö (vanha)

Nimi v:een 1920 Aktiebolaget Tornator, v:sta 1932 Tornator Oy Imatra. K-rek. no. 6.946.

Per. ../25.11.1887 (muutos 20.9./6.12.1895). Toiminta alkoi Lahdessa lankarullatehtaana (kuva ↓), mutta 1894 ostettiin lisäksi Tainionkosken (kuva 2, 3) alue Imatralla, jossa 1897 valmistui puuhiomo ja paperitehdas (ruskea käärepaperi ja pergamiini) sekä seuraavana vuonna rullatehdas [Kta]. 1910 siellä valmistui myös sellutehdas [Kta]. Tuotanto (arvo 7,3 Mmk) 1912 oli 9000 t sellua, 12.000 t paperia sekä sahatavaraa ja lankarullia, ja yhtiö omisti silloin 45.000 ha metsää [Kta]. 1913 työntekijöitä oli 1050 tuotannon arvo 7,3 Mmk sekä 1927 1500 ja 90 Mmk. Fuusioitu Enso-Gutzeit Osakeyhtiöön (Stora Enso Oyj) per 31.12.1941.

Tornator

Pörssinot. 29.1.1913–14.2.1935. Harvinainen paperi, joka vaihdettiin pörssissä vain 7 vuotena, ja pieninä määrinä. 1935 hinta oli 2200 mk. Poistettu listalta yhtiön pyynnöstä.

1915 op. 5 Mmk:sta 7,5 Mmk:aan (7500 os. à 1000 mk). 1917 R 1:1. 1926 R 2:3, op. 37,5 Mmk. 1928 R, op. 75 Mmk (75.000 os. à 1000 mk). Osakekirja 2 3.

Tornator 1917 yhtiön perustaja ja TJ 1900–19 Eugen Wolff (1851–1937) omisti 26,5 ja C. G. Wolff 9 %. 1918 Suomen valtiolle oli siirtynyt 53 % (mm. Wolffien osakkeet) hintaan 8000 mk/os. 1931 Uno Donner myi 13,6 ja Ossian Donner samoin 13,6 % sekä Stockholms Enskilda Bank 12 % (norjalaisten ent. omistuksia) Enso-Gutzeitille, joka 1932–33 osti valtion osakkeet omistaen tämän jälkeen 98,5 % [Hoving II s. 500]. 1941 Enso-Gutzeit omisti yhtiön kokonaan.

J. Ahvenainen Enso Gutzeit 1872–1992 II s. 296. A. B. Helander Tornator-yhtiön vaiheita 1908–1932. (Moniste) V. Hoving Enso-Gutzeit 1872–1952 I s. 274–329 II s. 489. P. Lehonkoski Osakeyhtiö Tornatorin Lahden rullatehdas vv. 1887–1952. [Kta] II s. 100. [Stk] I s. 38. [Stal] s. 94. [PK] s. 182.