POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Yomi Oyj

Yomi Edelt. per. 1885, nimi 1929–98 Keski-Suomen Puhelin Oy (vanha). 1998 tämä vanha KSP fuusioitiin uuteen yhtiöön, Sisä-Suomen Puhelin Oyj:hin, joka samalla muutti nimensä Keski-Suomen Puhelin Oyj:ksi (uusi), nimi v:sta 2000 KSP Yhtiöt Oyj, v:sta 2002 Yomi Oyj. Teleyritys. Ks. PT 31 s. 197.

Päälista: laji A 28.9.1998–30.12.2004.

Keväällä 1998 uuden yhtiön kaikki 40.000 K-os. (15 ääntä) suunnattiin Fiotele Oy:lle. Sen omisti ystävällismieliset yhteisöt ja tarkoitus oli turvata KSP:n omistusrakenteen hallittua vakiintumista. 1.2001 kaikki K-os. lunastettiin yhtiölle.

28.9.1998 fuusio: 1 vanhan KSP:n A-os. (na. 100 mk) vastaan 10 Sisä-Suomen Puhelimen (SSP = uusi KSP = Yomi) A-os., 1 KSP:n K-os. (na. 100 mk) vastaan 12 SSP:n A-os. SSP na. 10 mk.

Siirto ao-järjestelmään 1998 kun edeltäjäyhtiön osakekirjat vaihdettiin fuusiovastikkeeseen.

Kesällä 1998 surimmat omistajat tulevan vaihtosuhteen perusteella olisivat eri sijoitusrahastot (ks. vanha KSP), joista Bergin rahastoilla oli yht. 7,5 (6,3) %. Fiotele Oy:llä tulisi olemaan 1,4 (17,5) %.

Heti fuusion jälkeen syksyllä 1998 Elisa hankki 20 (17) % ja sen osakkuusyhtiö Tampereen Puhelin 20 (17 %) uudesta KSP:stä. 2000 Elisa-ryhmä sai osake-enemmistön, 51,5 %. Tapiola-ryhmä om. 7,4 % ja Hymy Lahtinen Oy 2,1 %.

Fuusioitu Elisa Oyj:hin 31.12.2004. Fuusiovastike: 1 Yomia vastaan 0,5654 Elisaa (yht. 3.977.352 os. annettiin). Ks. myös vanha KSP lopussa.

14 osakasta, jotka omistivat yht. 636.294 os. (4,0 % kaikista, suurin oli Hymy Lahtinen Oy), vastustivat yhtiökokouksessa fuusiota, ja vaativat osakkeensa lunastamista rahalla. Tarjottua 5,90 € kantajat eivät hyväksyneet ja välimiesoikeus nimitettiin 7.10.2004.

Käteislunastushinta välitystuomiossa 7.4.2005 (koski vain em. 14 osakasta): 7,30 € osakkeelta. Elisa Oyj vei hintaan tyytymättömänä välitystuomion käräjäoikeuteen. – Pakkolunastus, välimies.