www.porssitieto.fi
© G. Kock 2023


Palkki-Pellos-Puhos Yhtiöt

Alasivu: Aarne J. Aarnio – silmätikku?

Aarne J. Aarnio Aarne J. Aarnio (kirjoitti itse allekirjoituksissaan Aarne Aarnio, 1917–2013, kuva →) aloitti yrittäjätoimintansa 1944 lihakauppiaana ja ravintolanomistajana Helsingissä, tmi A. J. Aarnio 104.561. 1948 se muuttui A. J. Aarnio Oy:ksi 108.496, joka harjoitti myös liha-alan tukkukauppaa. Kustaankatu 1/Helsinginkatu 11. 1951 Aarnio myi lihaliikkeensä sen myymälänhoitajalle Aarne Aunolalle, joka kehitti siitä elintarviketukkurin (nimi vuodesta 1961 Ajarni Oy). [HS 1.10. s. 22 ja 15.10.1984 s. 20 sekä  28.5.1967 s. 11.]

Aarnion rakennus- ja lastulevy-yritykset eivät muodostaneet virallista konsernia, sillä yhteistä emoyhtiötä ei ollut, vaan hän omisti henkilökohtaisesti kontrolliosakkeet ja toimi yhtiöiden pääjohtajana. Yhtiöiden nimet ja liiketoiminta vaihdettiin keskenään ja omistussuhteet muuttuivat.

Yhdistettyjä liikevaihtotietoja:  Pellos+Kiteen Puhos 1982 275 Mmk 900 työnt. Palkki+Pellos+Puhos 1973 197 Mmk 1700 työnt., 1981 417 Mmk 1156 työnt. Kaikkien yhtiöiden konttori oli vuodesta 1967 ja on edelleen Kalevankatu 12:ssa.


Rakennuttamis- ja rakennustoiminta

Palkki-Pellos-Puhos Yhtiöt Luovuttuaan liha-alasta Aarnio ryhtyi asuintalojen ym. rakennusurakoitsijaksi pääkaupunkiseudulla. 1980-luvulle tultaessa oli yhtiöiden kesken kehittynyt seuraavanlainen työnjako: Palkkiyhtymä Oy (vanha, 159.903) toimi raakatonttimaan ostajana, perustajaurakoitsijana (grynderina) ja valmiiden asunto-osakkeiden myyjänä, joka rakennutti talot Ky Palkki Oy & Co:lla (255.756). Tontit Aarnio hankki usein ensin omiin nimiinsä. 1989 Palkkiyhtymä luopui rakennuttamisesta, mutta 255.756-yhtiö jatkoi vielä jonkin aikaa rakentamista, ulkopuolisille.

Em. Ky Palkki Oy & Co:n äänettömät yhtiömiehet olivat Aarne J. Aarnio lapsineen, vastuunalaisen yhtiömiehen ollessa Palcmills Oy (vanha) 498.629. Se omisti aikaisemmin 32 % Palkkiyhtymä Oy:sta ja oli vuodesta 1985 emoyhtiö konsernissa, johon kuului Palkkiyhtymä Oy (osuus 66,6 %) ja 255.756-yhtiö. 1987/88 (12 kk) Palcmillsin konserniliikevaihto oli 431 Mmk ja henkilökunta 182.

1955 Aarnio osti Neuvostoliitolta Kruunuvuoren huvila-alueen, muttei koskaan saanut kaupungilta rakennuslupaa. Alue on vuodesta 2016 kaupungin omistuksessa. 1960 hän osti Alppiharjun ns. sadan markan villat. Kolmas esimerkki: Pietarinkatu 3 1968.

Aarnion rakennusalan yhtiöistä ensimmäinen oli 1953 per. Palkki Oy 130.881, nimi vuodesta 1964 Pellos Oy (uusi), fuusioitu 1967. (Palkki-yhtiö 99.193 oli eri henkilön.)

1961 tuli Ky Palkki Oy & Co (vanha) 159.903, jonka vastuunalainen yhtiömies 130.881 vuonna 1964 vaihdettiin 106.534-yhtiöön. 159.903 muuttui 1976 oy:ksi Palkkiyhtymä Oy (vanha). 1971 liikevaihto 35 Mmk 350 työnt. 1983/84 (12 kk) 137 Mmk.

Em. 159.903-yhtiö fuusioitui 1998 Ky Palkki Oy & Co (uusi) -yhtiöön 255.756, oy:ksi ja nimi vuodesta 1985 Palkki Oy & Co Oy, nimi vuodesta 1998 Palkkiyhtymä Oy (uusi), joka toimii (ks. ↓). 1981 vastuunalainen yhtiömies oli vaihtunut alla mainitusta 168.532-yhtiöstä Palkki Oy (uusi) Palcmills Oy:hyn 218.627 (ks. ↓). 1982/83 (12 kk) liikevaihto 62 Mmk, 1987/88 111 työntekijää. Vielä esimerkiksi 2008 Palkkiyhtymä Oy:llä oli tuloja korjausrakentamisesta sekä kiinteistöjen vuokraamisesta.

1963 Aarnio perusti Pellos Oy:n (vanha) 168.532, nimi vuodesta 1964 Palkki Oy (uusi), vuodesta 1982 Rakennusliike Insinöörirakentajat Oy. Liikevaihto 1979 69 Mmk. Rakennuskunta Haka osti tämän yhtiön 1982 ja fuusioi sen 1987. Lisäksi on ollut 1989 per. tmi Rakennustoimisto Aarne J. Aarnio 429.844.

1981 Haka oli ostanut em. Palkki Oy:ltä 168.532 Pukinmäen projektin sekä 4 % Finn-Stroi Oy:stä. Kaupassa siirtyi vain 4–5 % Palkki-yhtiöiden kaikesta rakennusoikeudesta. [Talouselämä 24/1981 s. 45, HS 24.4.1981 s. 35.]

1981–88 Aarnio omisti Rakennustoimi Oy:n (kolmas) 205.211. Ostettu legendaarisen rakentajan Jalo N. Syvähuokon (1886–1963) Elli Hento -leskeltä. Edeltäjäyhtiö 72.626.

Puhos, Kitee


Lastulevy- ja vaneritehtaat

Palkki-Pellos-Puhos Yhtiöt 1963 Aarne J. Aarnio perusti Pellos Oy:n 168.532, jonka nimi 28.2.1964 muutettiin Palkki Oy:ksi; ks. rakennusyritykset ↑. Samana päivänä vanhan Palkki Oy:n 130.881 nimi muuttui Pellos Oy:ksi noin vuoden ajaksi. Lehti. Tämä yhtiö fuusioitiin 1967. Yhtiö- ja toimialavaihdoksilla lienee saavutettu verohyötyjä.

1965 per. Pellos Oy:n (kolmas) 177.906, jonka nimi muutettiin 1988 Pellos-Puhos Oy:ksi, oli lastulevyn varsinainen valmistaja. 1971 liikevaihto 36 Mmk ja 520 työnt. Lak. 1989. 1969 perustettu Oy Kiteen Puhos Ab 197.445 oli lakannut yhtiönä 1984. 1971 Pellos Oy merkitsi 50 % Oy Noresin Ab:sta (Kitee).

Aarne J. Aarnio ei ollut tyytyväinen tehtaiden kannattavuuteen ja 1983 Pellos Oy 177.906 ja Oy Kiteen Puhos Oy sekä formaliini- ja liimatehdas Oy Noresin Ab -osakkuus myytiin Oy Wilh. Schauman Ab:lle. 1988 Schauman fuusioitui Kymi Kymmene Oy:hyn, josta 1996 tuli nykyinen UPM-Kymmene Oyj.

1964 valmistui Pelloksen lastulevy- ja 1968 vaneritehdas, Ristiinan Karsikkoniemeen. Lastulevytehdas suljettiin 1994, mutta vaneritehdasta UPM on laajentanut ja se on nyt Euroopan suurin. 1971 valmistui Kiteen Puhoksen toinen lastulevytehdas, kuva ↑. Kymi myi sen 1994 ulkopuoliselle Puhos Board Oy:lle, joka meni konkurssiin 2011, jolloin tehtaan toiminta päättyi.

Tuotantokapasiteetit 1981: Ristiina lastulevyä 150.000 m³ ja vaneria 55.000 m³, Kitee lastulevyä 240.000 m³. Hyvänä vuotena 1973 lastulevytuotanto nousi 360.000 kuutioon.

m/s Saara Aarnio


Laivanvarustus

Aarne J. Aarnio kertoo [Länsi-Savo] ostaneensa 1945 kaksi liberty-laivaa, mutta ne eivät ole löytyneet alusrekisteristä tai muista lähteistä. Eikä myöskään 1955 perustetuksi sanottua Aarnio Linesia [Silmätikut s. 95].

1958–59 Aarnion Oy Proctor Ab omisti Annukan ja Sinikan. Myöhemmin Ky Palkki Oy & Co = Palkkiyhtymä Oy 159.903 ulkomaisine tytäryhtiöineen (mm. Puhos Shipping Co Ltd) omisti sijoitusmielessä suuria rahti- ja tankkialuksia: Saara Aarnio 1967–73, Annukka Aarnio 1969–73, Pellos (tankkeri) 1975–79 ja Puhos 1977–93. 1983/84 varustamotoiminnan osuus Palkkiyhtymä Oy:n liikevaihdosta oli 13 Mmk.

Palkkiyhtymä Oy:llä oli 1985–88 10 % Finn-Puskusta ja 1988–97 20...23,5 % Oy Finnlink Ab:stä, joka harjoitti rahtiliikennettä Ruotsiin laivoilla Finnfellow, Finnmaid ja Finnsailor. 1989–92 Palkkiyhtymä Oy omisti 40...49 % Eesti Merelaevandus AS:n Tallink-tytäryhtiösta (matkustajalaivat Tallink ja Georg Ots (vuokrattu) sekä rahtilaiva Transestonia (entinen Farona)). 1988...99 Finnfighter, 1989–97 Finnwood (Lanka Abhaya), 1989–92 Tallink ja 1990 Farona olivat Palkki-konsernin nimissä. Palkkiyyhtymä Oy tilasi 1999 kaksi alusta puolasta ja kaksi kiinasta, mutta tilaukset peruutettiin.


Pörssisijoitustoiminta

Kun Palkkiyhtymä Oy 159.903 ja Palcmills Oy 218.627 vuonna 1983 osakeapporttia vastaan myivät Pellos Oy:n ja Oy Kiteen Puhos Ab:n Oy Wilh. Schauman Ab:lle myyjistä tuli Schaumanin suurin omistaja: yhteensä 18 % osakekannasta. Nyt Aarnion yhtiöt alkoivat tehdä huomattavia finanssisijoituksia. Tilivuotena 1985/86 Palkkiyhtymä Oy:n myynnit pörssissä olivat 44 Mmk ja 1989 sen taseessa oli pörssiosakkeita 422 Mmk kirjanpitoarvosta. 1998 fuusioitu ↑ Palkkiyhtymä Oy (vanha, 159.903): 1996 liikevaihto 492 Mmk tase 423 Mmk.

N.s. Kouri-kauppojen yhteydessä 1989 suuri määrä Yhdyspankin osakkeita sijoitettiin tilapäisesti em. Palkkiyhtymään [Kuka tarvitsi Pentti Kouria? s. 81 ja 154]. 2011 Palkkiyhtymä Oy (uusi) käräjöi Nordeaa vastaan menetettyään 20 M€ pankin ns. Mermaid-joukkolainoihin vuodelta 2006 [HS 24.1.2011].

Vanha Palcmills Oy:n 218.627 konserniliikevaihto 2000 oli 239 Mmk. Taseessa oli vaihto-omaisuusarvopapereita 24 Mmk:n kirjanpitoarvosta sekä vielä tontteja 27 Mmk. Aarne J. Aarnio lapsineen omistivat tasaosuuksin, mutta isällä oli ääntenenemmistö. 2002 tämä vanha Palcmills fuusioitiin Premiere Holdingiin ↓.

1990 Aarnio perusti Oy Premiere Holding Ab:n 498.629 sijoitusyhtiökseen. Tilivuonna 2000 sen liikevaihto oli 463 Mmk ja tase 212 Mmk. Suurimmat omistukset olivat 230.000 Finnlines, 500.000 Nordea ja 90.000 UPM-Kymmene. 2001 yhtiön omistus jaettiin Aarne J. Aarnion ja lasten ja lastenlasten kesken, yhteensä 17 osakasta; lastenlapsilla oli vähemmän äänivaltaa. Tämän yhtiön nimi muutettiin Palcmills Oy:ksi (uusi) ↓ em. vuoden 2002 fuusion yhteydessä.

Nykyiset Palcmills Oy (uusi, 498.629) ja Palkkiyhtymä Oy (uusi, 255.756) harjoittavat laajaa sijoitus- ja kehitysyhtiötoimintaa etenkin kiinteistöalalla. Aarne J. Aarnion perilliset ja heidän lapsensa omistavat Palcmillsin, joka omistaa Palkkiyhtymästä 96 %. Palcmillsin konsernitase oli 138 M€ ja -liikevaihto 36 M€ vuonna 2022. Oy Premiere Holding Ab (kolmas) on lepäävä nimenkantoyhtiö.

Yhteenveto Aarnion yhtiöistä

[Historiikit (Pellos). Kurjensaari Silmätikut s. 79–98 (uudelleenpainettu Kurjensaaren Kansalaiskirjassa s. 230–250). Levyä lastuista s. 44–48 57–66 90–92 ja 112. S. Kuvalehti 1/1977 s. 52–59. Talouselämä 24/1981 s. 44–46 ja 18/1983 s. 56–59. Laiva 1/2009 s. 16–29. Länsi-Savo 13.12.1992 s. 7. Lisää: I Helsinki, III M Ristiina.]

www.porssitieto.fi/kirjoitus/palkki-pellos-puhos.html