POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Aura Sockerbruks Aktiebolag

Turku. K-rek. no. 5.871.

Suomen sokeriteollisuus sai alkunsa 1756, jolloin myönnettiin oikeus perustaa Turkuun sokeritehdas. Tuotanto alkoi 1758, mutta 1824 se jouduttiin lopettamaan. 25.11.1858 (keis. lupa 9.12.1853) muodostettiin Aura Sockerbruks-Bolag, jonka tuotanto alkoi 1859.  18.5./4.6.1903 osakeyhtiö perustettiin, todennäköisesti muodollisista syistä, uudelleen ja yhtiömuodon muutos merkittiin kaupparekisteriin alkuvuonna 1904 (no. ei muuttunut). Ks. tarkemmin tässä. 1913 Auran tuotanto oli 8 milj. kg ja osuus maan tuotannosta 23 %. Työntekijöitä oli 166 v. 1914 [H]. Ainakin 1900-luvun alussa yhtiö harjoitti myös varustamotoimintaa [faktaomfartyg.com]. 28.12.1918 maan sokeritehtaat luovuttivat omaisuutensa apporttina uudelle Suomen Sokeri Osakeyhtiölle (myöh. Cultor Oyj), minkä jälkeen yhtiöt purettiin (Aura 10.4.1919) ja niiden omistajat saivat purkuvastikkeena lähinnä Suomen Sokeri-osakkeita. Etiketti. Lomake. Turun tehtaan (kuva 2) toiminta loppui 1961 (kartta) [Urbans Suomen Sokeri 1918–1968 s. 126].

Pörssinot. 22.11.1917–25.6.1919. Otettu listalle pörssivälittäjän esityksestä. Kurssi oli noin 3000 mk ja vaihto satunnaista ja pientä, paitsi 1918. Yhtiö sai 21,6 % osuuden eli 10,8 Mmk (108.000 osaketta) Suomen Sokerin osakepääomasta.

Op. oli 1916  3 Mmk (3000 os. à 1000 mk). 1917 R 1:1, op. 6 Mmk. Osakekirja 2 3 4.

1912 neljä suurinta (perustajaosakkaat) omistivat kukin n. 20 %. 1916 lähtien sijoitusyhtiö Emissiooni-oy (jonka TJ oli Erik von Frenckell) omisti 66 ja Privatbanken 8 %.

Suomen sokeriteollisuus 1756–1956 s. 29. R. Urbans Sokeri Suomessa 1500–1917 s. 115;  Suomen Sokeri 1918–1968 s. 22. [H Tku-T] s. 65.