POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Finvest Oyj (vanha)

SMK Per. 1897. Nimi v:een 1925 Hämeen Maanviljelijäin Kauppa Oy, v:een 1984 Suomen Maanviljelijäin Kauppa Oy. Toimi maatalouskonekaupan loputtua 1974 kiinteistö- ja takausyhtiönä (n. 50.000 k-m2 40 rakennuksessa). Syksyllä 1984 valtaosa SMK:n kiinteistöistä sekä silloinen vähäinen vähittäiskauppatoiminta myytiin SOK:lle. Pääkonttori 2. Kirje. Mainos. Juliste.

Finvest 1984 SOK myi osake-enemmistön ja SMK muuttui kehitysyhtiöksi, joka 1986 osti mm. Evoxin ja piirilevytuotantoa. 1993 ostettiin Interbank Osakepankin puolikas ja 1995 Jaakko Pöyry Group Oyj (myyty ja listattu 1997–99). 1997–99 ostettiin eQ Oyj. Ks. PT 1999 s. 48 ja PK s. 294–9.

Päälista: kanta ja laji A 2.5.1942–31.10.2000, etuoik. 5.5.1964–28.12.1984; laji B 12.5.1986–31.10.2000.

Osakeannit. Etuoik. os. tuli 1964. 1984 se ja kantaos. yhdistettiin A-lajiksi. Laji B tuli 1986. Arvo-osuus 1992. Osakekirja 2 3 4, myytävänä.

Seligson & Co Varainhoito Oyj:n osto ja myynti 2000. V:lta 1999 yhtiö maksoi normaaliosingon lisäksi ylimääräisenä osinkona 42,08 Finvestin osaketta kohden 1 Mandatum Pankki Oyj:n B-os. (yht. 2.057.791 os. à 4,95 €).

SMK

1940 Oy W. Rosenlew Ab osti Suomen Maanviljelijäin Kauppa Oy:n osake-enemmistön Lohjan Kalkkitehdas Oy:ltä ja Paraisten Kalkkivuori Oy:ltä. 1968 Hankkija osti Laborin ja pian sen jälkeen samana vuonna SOK osti kolmanneksen SMK:sta Rosenlewiltä, jonka loput SMK-osakkeet SOK osti 1970 ja 1972 (yht. 70 %). Ostojen ja 1970 osakeannin jälkeen SOK omisti n. 80 % ja sen jäsenosuuskaupat lisäksi n. 10 %.

12.1984 SOK myi SMK-osakkeensa usealle suuryritykselle. 1990 eräät niistä myivät Finvest-osakkeensa Nobiscum Oy:lle, joka 1992 myi ne Kalle Isokallion Oy Deltaboni Ab:lle, jolta Finvest 1993 osti puolet Interbankista. 1995 Ehrnroothit ja Kari Stadigh ml. heidän Fennogens Investments SA ostivat osake-enemmistön Finvestistä ja siirsivät sinne omistamansa Pöyry-yhtiön.

1999 3867 osakasta. Fennogens Investments SA (Luxemburg; Henrik, Georg ja Carl-Gustaf Ehrnrooth, sukupuu; osti Finvestin 1995 Kalle Isokalliolta) 30 (45) %, Veikko Laine Oy 7 (10) %, Procurator Oy (Jaakko Pöyry) 6 (10) %.

1.11.2000 yhtiö jakautui neljäksi uudeksi yhtiöksi: kutakin Finvestin (vanha) osaketta vastaan sai 1 eQ Holding Oyj:n, 1 Evox Rifa Group Oyj:n, 1 Finvest Oyj*:n (uusi) ja 1 Vestcap Oyj:n osakkeen.
*Pääomasijoitukset, mm. Menire Oyj -os. Nimi v:sta 2002 Amanda Capital Oyj, v:sta 2011 eQ Oyj (uusi).