POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Teknokemiallinen Tehdas Helios Oy

Nimi v:sta 1920 Osakeyhtiö Teka Aktiebolag. Hauho (Riihimäki). K-rek. no. 32.847.

Per. 29.1./23.2.1915, jolloin tämä oy osti 0,17 Mmk:n hinnasta 1907 perustetun Teknokemiallinen Tehdas Helios F. J. Niemelä -toiminimen koneet, tavaravarastot ja saatavat. Toiminta oli alkanut 1907 Forssassa, mutta 1910 tuotanto siirrettiin Riihimäelle (Koulukatu) [Kta]. 1912 Helios valmisti hieno- ja pesusaippuoita, suuvettä ("Illodin"), hyönteis- ja rotanmyrkkyä, kenkärasvaa, suksivoidetta ym. (kuva) 20 hengen voimin myynnin ollessa 0,2 Mmk [Kta]. Kaikki työt tehtiin käsin ennen kuin uusi saippuatehdas valmistui 1913 [Kta].

Frans Jaakko Niemelä (1881–1960) oli Helioksen TJ ja hallituksen jäsen 1920 asti (jolloin hän perusti oman toiminimen, K-rek. no. 42.578, mutta 1921 hän teki henkilökohtaisen konkurssin). 1940 Tekan silloisen emoyhtiön Havin Oy:n tuotanto siirrettiin sodan vuoksi Viipurista Tekan tehdasalueeseen Riihimäelle [St s. 375, 396], kuva ↓. Teka fuusioitiin 1970 Havin Oy:hyn (Hackmanin tytäryhtiö). 1997 Havi myytiin saksalaiselle Henkelille, joka on vähentänyt toimintaansa Riihimäellä. Ks. myös Teo Oy.Pörssinot. 31.3.1917–25.11.1920. Otettu listalle yhtiön hakemuksesta. Osakevaihto oli pientä mutta tasaista ja kurssikehitys nouseva, 500:sta 800 mk:aan. Poistettu listalta, koska "yhtiö oli lopettanut toimintansa". Fuusiossa 1970 sai 5 Tekalla 1 Havin osakkeen.

1916 U 1500 os. à 350 mk, op. 0,5 Mmk (2500 os. à 200 mk). 1918 U 1:1 à 200 mk, op. 1 Mmk. 1920 op. 1,5 Mmk (7500 os. à 200 mk).

1915 yhtiön perustaja Niemelä omisti 88 %, mutta 1919 tulivat pankkiiriliikkeet mukaan: Bankiraktiebolaget Waldemar von Bonsdorff & C:o (Amos Anderson [Steinby s. 233]) 30 ja Bankirfirman Tom Sahlberg Ab (Gyllenberg) 30 sekä Niemelä 21 %. 1920: v. Bonsdorff ja Sahlberg kumpikin 34 %. 1928 v. Bonsdorffilla oli 62 ja Eero Koskelolla 18 %. 1928 v. Bonsdorffin TJ Gösta Tallqvist jätti maksunsa suorittamatta ja samana vuonna Havin Oy (Hackman & C:o) tuli Tekan omistajaksi 64 %:lla. Koskelo pysyi isona osakkaana 1950-luvun lopulle asti. 1969 Havilla oli 84 %.

[H Häme] s. 122. [Kta] I s. 229. [St] s. 396, 375. [Tiden 40–41/1913 s. 29.]