POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock


Helsingin Osakepankki - Helsingfors Aktiebank (vanha)

Helsinki. Kr. 28.411.

Per. ../5.11.1912. Toiminta alkoi 1.1.1913. Edeltäjä 1909 per. pankkiiriliike E. Winckelmann & Co. Fuusiot 1919 Uudenmaan Osakepankki, 1921 Suomen Teollisuuspankki Oy, 1923 Osakepankki Ulkomaankauppaa varten, 1924 Suomen Kauppapankki Oy, 1930 Atlas Pankki Oy. Ks. niitä entisiä pörssiyhtiöitä (ei STP). 8.5.1931 päätös kombinaatiofuusioista Liittopankki Oy:n kanssa, lehti.

12.11.1930 tämä HOP-yhtiö teki viimeisen kr.-ilmoituksensa (koskien prokuraa). PRH on myöh. jossain myöh. vaiheessa virheellisesti merkinnyt yhtiön lakanneeksi jo sinä päivänä, sillä vanha HOP oli jättänyt lakkaamisilmoituksensa tekemättä. Pankin virallinen nimi oli "Helsingfors Aktiebank - Helsingin Osakepankki".

8.5.1931 vanhan HOP:n ja Liittopankki Oy:n yhtiökokoukset olivat sopineet yhdistymisestä uuteen yhtiöön (kombinaatiofuusio), minkä pankin yhtiöjärjestys valtioneuvosto vahvisti 21.5. ja valtiovarainministeriö 22.5. Lehti. Liittopankin varat ja velat oli liitetty HOP:iin per 31.3.  1.4. alkaen ja siihen asti kunnes uuden HOP:n perustava kokous oli pidetty ja yhtiöjärjestys vahvistettu molemmat pankit työskentelivät uuden HOP:n lukuun. Uuden pankin virallinen nimi oli "Helsingfors Aktiebank, suomeksi Helsingin Osakepankki".

11.8.1931 uusi HOP merkittiin kaupparekisteriin no:lla 68.630. Op:ksi tuli 262,5 Mmk (150+112,5 Mmk) ja na. 100 mk. Vanhan HOP:n johtohenkilöt ja osakkeen noteeraus (sama nimi ja na.) pörssissä jatkoivat keskeytyksettä.

Pörssinot. 1.9.1915–8.5.1931* (ks. myös uusi HOP). Vuoteen 1920 asti kurssi oli noin kaksi kertaa na., kunnes rahastoanti 1920 laski kurssia. 1922–26 osake vaihdettiin hieman alle na. ja sen jälkeen n. 150 mk:aan. Spekulatiivisen jakson 1918–20 osakevaihto oli suuri ja se oli senkin jälkeen lähellä suurpankkien tasoa.

*Liittopankin noteeraus jatkui 30.6.1931 asti, jolloin Liittopankin osakekirjat oli vahdettu uusiin, HOP:n nimellä oleviin (vaihtosuhde oli 4:3 + 4,25 mk). Vanhan HOP:n osakekirjat jäivät sen sijaan sellaisinaan edelleen voimaan yksi yhteen uuden pankin osakekirjoina, kunnes kaikki HOP-osakekirjat 1934 vaihdettiin uusiin.

Yhtiön osakeantien ehdot. Op. 1912 1 Mmk (10.000 os. à 100 mk), lopussa 150 Mmk. Osakekirja (1918).

Perustavassa kokouksessa Winckelmann omisti 81 % mutta myi pian, keikauttaen pankin omistuksen (ks. historiikkeja). Omistajia 1927: Lars Krogius npi (1860–1935) 44,5 %, Björn Runeberg 20,7 %, Alarik Nystén 10,2 %, Rudolf Gesellius 9,5 %.

[Historiikit. Korpisaari Suomen pankit s. 154–5. Lisää: Stal s. 446.]