POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten selitykset. Hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Ingman Foods Oy Ab (vanhin)

Ingman Foods Oy Ab Per. 1988, toimii. Nimi v:een 1991 Kotisaari-Ingman Oy, v:sta 2000 Ingman Group Oy Ab.

1990 leipomo myytiin Fazerille. 1991 valmistui uusi meijeri Sipoossa, jolloin Hämeentie 111:n tiloista luovuttiin. 2008 meijeritoiminta myytiin Arla Foodsille ja 2011 jäätelötoiminta Unilever Finland Oy:lle. Yhtiö jatkaa sijoitusyhtiönä (pörssiosakkeita, Etteplan Oyj, Halti Oy ym.).

Meklarilista: laji A 1.7.1988–21.8.1998.

Perustettaessa oli 556.600 A- ja 65.400 B-os. à 20 mk, yht. 12,44 Mmk. Lajierot poistettiin 2002. Arvo-osuus 1994. Osakekirja.

Per. Kotisaari Oy:n ja Oy Hj. Ingman Ab:n (per. 1929, meijeri, jäätelötehdas) kombinaatiofuusiossa. 1 Kotisaari os. = 2 Kotisaari-Ingman os.

Kotisaaren ent. osakkailla oli 45 % ja Ingmanin 55 % uuden yhtiön osakkeista. Koska 1/20-äänen B-os. annettiin Ingmanin suvulle äänet jakautuivat alussa 50/50.

Ennen alla mainittua ostotarjousta mutta tytäryhtiöiden omistamien 48 257 osakkeen mitätöinnin 5.1998 jälkeen: Ingmanin suku 71 % osakekannasta.

Yhtiön omien osakkeiden ostotarjous 25.5.–31.8.1998: 400 mk A-osakkeelta. 21.8.1998 mennessä oli hankittu 108.479 osaketta ja jäljellä oli yht. (A+B) 964.703 osaketta, josta Ingman-suvun osuus 79 %.