POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten selitykset. Hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Karair Oy

Kar-Air Per. 1956. Nimi v:een 19xx Kar-Air Oy. Kuva. Henkilök. 200, liikevaihto 108 Mmk, op. 1,0 Mmk 1984. Liiketoiminta siirretty 1990-luvun alussa Finnair Oy:lle, johon yhtiö fuusioitiin 22.10.1996, jolloin lak. [St s. 202.]

Meklarilista 21.5.1981–19.12.1985.

Merkintätarjous. Osakekirja.

1962 Finnair Oy osti Veljekset Karhumäki Oy:n (yhtiö fuusioitu 1964, kuva), joka omisti emoyhtiönä 27 % Karairin osakkeista ja 51 % äänistä.

1973 1189 osakasta: Finnair Oy 34,6 %, Suomen Höyrylaiva Oy 18,0, Oy Esso Ab 8,7, Sampo-Tarmo 7,1, Kansallis-Osake-Pankki 5,2, Yhtyneet Paperitehtaat Oy 4,7 ym. 1984 runsaat 1270 osakasta.Finnair Oy:n ostotarjous 13.1.–7.2.1992: 1 Karairia vastaan 2 Finnair (yht. 82.300 os. annettiin). Omistus nousi 95 %:iin.

Finnair Oy:n lunastustarjous 18.6.1993: 180 mk osakkeelta. Omistus nousi 96,4 %:iin osak keista ja 97,6 %:iin äänistä.

Finnair Oy:n lunastusvaatimus 25.8.–30.9.1993: 180 mk osakkeelta.

Vaikka kaikki omistajat eivät hyväksyneet lunastushintaa Finnair katsoi tulleensa kaikkien osakkeiden omistajaksi, mikä johti useisiin oikeudenkäynteihin. Syyskuussa 1996 välimiesoikeus otti yhden vähemmistöosakkaan vaatimuksesta lunastuksen käsiteltäväkseen. Lunastushinta välitystuomiossa 1.8.1997: 727 mk. (Koskee vain ao. osakasta.) Finnair valitti käräjäoikeuteen, mutta veti valituksensa pois kun KKO ei myöntänyt (10.7.2000) sille valituslupaa toisessa Karair-oikeudenkäynnissä.

Uusi välimies on nimettiin 2.2.2001 käsittelemään kaikkien vähemmistöosakkeiden lunastushintaa. Lunastushinta välitystuomiossa 13.9.2001: 727 mk osakkeelta + v. 1994 osinko 29 mk + 8 % korkoa 31.3.1996 lukien = yht. n. 1047 mk. – Pakkolunastus, välimies.