POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten selitykset. Hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Kemi Oy

Kemi Oy Per. 1893. Nimi v:een 1918 Trävaruaktiebolaget Kemi. Kuva. Fuusioitu Oy Metsä-Botnia Ab:hen (nyk. M-real Oy:n tytäryhtiö, joka edelleen toimii Kemissä) 20.3.1991. Lak. 21.8.1991. Ks. PT 1989 s. 95. PK s. 192.

Päälista 10.1916–21.6.1990 (1929–35 noteerattiin myös etuoik. osakkeet).

Röyttän saha (valmistunut 1862) siirrettiin 1867 vastaperustetun (5.3.1867, kaupparek.no. 4.790) Torneå Ångsågs Aktie-Bolag -yhtiön nimiin. Yhtiön enemmistöomistajaksi nousi v:een 1893 mennessä J. W. Snellman G:son Oulusta. Lisää. Trävaruaktiebolaget Kemi perustettiin 1893 siirtämällä siihen apporttina kuusi höyry- ja vesisahaa, mm. Röyttän saha. Snellmanin ja Bergbomin kauppahuoneista tuli Kemi-yhtiön pääosakkaita. Kemi Oy:n toiminta Röyttässä päättyi vuoden 1928 tulipaloon. Rauma-Repola Oy käynnisti uudelleen sahaustoiminnan siellä 1951. (Lakkasi 1985.) Osakekirja.
Kemi Oy
Kemi Oy:n kaikki osakeannit. Osakekirja 2 3 ostolaskelma.

Osuuskunta Metsäliitto 47,6 %, Pohjola (ryhmä) 20,0, Tapiola 10,2.

Oy Metsä-Botnia Ab:n antama fuusiovastike 2.4.1991–(15.4.1991): 508 osaketta vastaan 1 Oy Metsä-Botnia Ab:n osake (1 Kemin osaketta vastaan 93 mk).