TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n luetteloon 1865–1912 per. oy:stä (ks. perustiedot sieltä!) sekä osakekirjakatalogiin.   Osakekirjakeräilystä.


Torneå Ångsågs Ab

Tornion Höyrysaha Höyrysaha valmistui 1862 ja siinä oli 2 kaksoisraamia, myöh 4. 1888 tuotannon arvo 300.000 mk. 1898 22.000 m³ sahatavaraa, 276 työnt. [Lisää ks. Kemi Oy. Myös mm. H Oulu s. 25, Auer 1968 s. 12–13, Meinander 1950 s. 39.]

Osakekirjoja oli 120 kpl, jotka tod.näk. kaikki ovat säilyneet. (Vinjettikuva ei esitä ko. sahaa; kuva n. 1910.) Alan keräilijöiden arvostamia isohampaisia leimamerkkejä esiintyy osakekirjan etupuolella (paras paikka), takasivulla tai ei ollenkaan (ensimm. omistaja ei ollut Snellman, vaan Granberg, Berg tai Govenius).

Leimavero saattoi liittyä J. W. Snellman G:sonin (1809–81) kauppahuoneen velkaantumiseen rahoituslaitoksille. Lisäksi saha paloi kaksi kertaa, mm. 1875. [Lisää: Meinander 1950 s. 240–5.]

Snellman ja Ferd. Granberg omistivat 37,5 % kukin, C. W. Berg (yhtiön TJ) ja Paul Govenius 12,5 % kukin. 1875 Snellman osti Granbergin osakkeet.

Huonosti kannattanut sahalaitos siirtyi ensin yhtiön pääomistajalle suoraan ja sitä kautta 1894 Kemi Oy:n omistukseen. Ennen sitä Röyttä oli tuottanut tappiota yht. 0,5 Mmk. Otsikon yhtiö purettiin 1898. Saha paloi 1928, eikä korjattu.

Sahaustoiminta paikalla aloitettiin uudestaan 1951 nimellä Röyttän saha, jonka Rauma-Repola Oy osti 1962 Oy Nars Ab:ltä (ks. Pietars. Höyrysaha). Saha suljettiin 1985.