POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Läskelä Bruks Aktiebolag

Nimi v:sta 1929 Osakeyhtiö Läskelä Aktiebolag. Sortavala, josta 1922 erotettiin uusi Harlun kunta, missä Läskelä sijaitsi. K-rek. no. 17.528.

Per. oy 28.3./8.4.1905. Nils Ludvig Arppe osti 1860 Läskelän kosken siinä jo olevine vesi­sahoineen. Hänen perilliset muodostivat 1892 Ab N. L. Arppes Arfvingar (josta 1898 tuli Wärtsilä-yhtiö). 1893 rakennettiin puuhiomo. 1895 koski tehtaineen siirtyi sijoittajien omistukseen. [Kta] N. 1905 otettiin käyttöön paperikone. Tehdas 2 3 4 5, asunto. 1912 työntekijöitä oli 550 (1927: 1000, tuotannon arvo 70 Mmk) ja tuotanto 45.000 m³ sahatavaraa, 2500 t puuhioketta ja 9500 t ruskeata käärepaperia [Kta]. Yhtiön 3,3 m levyinen paperikone oli aikoinaan Suomen suurin; metsää yhtiö omisti 75.000 ha [Kta]. 1924 ostettiin Leppäkoski Fabrikers Ab (fuusioitu 1929). Läskelä teki huomattavat tappiot 1928–30 johtuen suurista investoinneista ja puntalainoista (velat 75 % taseesta) [J 31]. Pohjavuotena 1931 tappio oli 18,9 Mmk. Fuusioitu Kymin Oy:hyn 1.6.1941.

Pörssinot. 24.8.1915–14.3.1932. Otettu listalle pörssivälittäjän aloitteesta. Läskelä kuului pörssin paljon vaihdettuihin osakkeisiin. 1918 kurssi oli lähes 3000 mk, mutta siitä se laski jatkuvasti, 400 mk:aan 1924. Seurasi kolme vuotta tasolla 800 mk, mistä kurssi romahti vuoden 1932  70 mk:aan. Poistettiin listalta yhtiön pyynnöstä. 1935 Kymin Oy tarjosi osakkeista niiden nimellisarvon. Fuusiossa 1941 sai joko 15 Läskelää vastaan 1 Kymi tai 220 mk/osake.

1916 op. 3 Mmk:sta 4 Mmk (yht. 8000 os. à 500 mk). 1919 op. 8 Mmk. 1926 R etuoik., op. 20 Mmk. 1927 U à 800 mk. 1927 R 2:1, op. 28 Mmk. 1928 R, op. 40 Mmk. 1932 op. jouduttiin laskemaan 11,88 Mmk:aan (79.200 os. à 150 mk). 1933 annettiin uusmerkinnässä 184.800 uutta etuoik. os., op. 39,6 Mmk (yht. 264.000 os. à 150 mk). Osakekirja. Obl.

1916 K. H. Renlundin kp omisti 20, Severin Avellan 12, Eduard Polón 11 ja Fredrik Sohlberg 11 %. 1918 Wärtsilällä oli 18 ja Mauritz Hallbergillä 10 %. 1924 Wärtsilän osuus oli edelleen 18 %, mutta 1928 Wärtsilä myi Läskeläosakkeensa [J 31], ilm. PYP:lle. 1935 Kymin Oy osti 3/4 osakkeista, PYP:ltä. 1940 Kymin Oy:llä oli 99,7 %.

J. Ahvenainen Paperitehtaasta suuryhtiöksi: Kymin Osakeyhtiö 1918–1939 s. 243. L. Gripenberg Läskelä bruks aktiebolag 1905–1929: ett kvart sekels arbete. V. Hoving Kymin Osakeyhtiö 1872–1947 II s. 57. [Kta] I s. 420. [Tif] s. 221. [Stal] s. 166. [PK] s. 160.