POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Sonera Oyj (uusi)

Tele 1.1.1994 valtion Posti- ja teleyritys (nimi v:een 1981 Posti- ja lennätinlaitos) yhtiöitettiin Suomen PT Oy:ksi. Siinä liiketoiminta jaettiin kahtia ja siirrettiin tytäryhtiöihin Telecom Finland Oy:hyn, nimi v:sta 1998 Sonera Oy (vanha), ja Suomen Posti Oy:hyn. Sonera Oy (vanha) fuusioitiin 1999 Sonera-yhtymä Oyj:hin, jonka nimi 1999 muutettiin Sonera Oyj:ksi (uusi, ks. lopussa).

1.7.1998 Suomen PT Oy:n varat siirtyivät diffuusiossa Sonera-yhtymä Oyj:lle (Sonera-konsernin emoyhtiö) ja Suomen Posti Yhtymä Oy:lle. 1998 Sonera-yhtymä Oyj:n konserniliikevaihto oli 9648 Mmk ja henkilöstö 8236. Pääkonttori Teollisuuskatu 7–11. Osakkuuksia mm. 27 % TT Tieto Oy:stä ja 41 % Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.:stä.

1855 oli Venäjän sähkölennätinverkko ulotettu Suomeen. 1914 alkoi Lennätinlaitoksen kaukopuhelintoiminta. 1927 lennätin yhdistettiin postin kanssa Posti- ja lennätinlaitokseksi. 1920- ja 1930-luvuilla laitoksen paikallispuhelintoiminta laajeni. 1935 ostettiin Etelä-Suomen Kaukopuhelin Oy:n liiketoiminta, jolloin Tele sai kauko- ja ulkomaanpuhelumonopolin. 1971 avattiin ARP-, 1982 NMT- ja 1992 GSM-puhelinverkko. Ks. PT 29 s. 156.

Päälista 10.11.1998–21.3.2003.

Sonera 1998 Suomen valtio myi yleisölle 158.000.000 kpl omistamiaan osakkeita à 45 mk. 1999 valtio myi yleisölle 143.950.000 kpl omistamiaan osakkeita à 23,75 €.

1998 75.000 osakasta: Suomen valtio 78 %, Keva 1 %, Sampo-Varma 1 %. 2002 (ennen yhtiön myyntiä) 141.000 osakasta: Suomen valtio 53 %, Ilmarinen 1 %, Keva 1 %.

2002 syntyi ruotsalainen valtionyhtiö Telia Sonera AB (publ), nimi v:sta 2016 Telia Company AB, kun silloinen Telia AB oli tehnyt ostotarjouksen vuoden 2001 epäonnistuneiden liiketoimien (mm. Saksan 3G-lisenssit) vuoksi heikentyneestä Sonera Oyj:stä (uusi) ja saanut haltuunsa lähes kaikki sen osakkeet.

TeliaSonera AB:n lunastustarjous 30.12.2002–31.1.2003: osakevaihto 1:1,5144 tai 5 € osakkeelta. 1.604.556.725 Telia-os. annettiin ja omistusosuus nousi 98,0 %:iin.
Kantaja sai omistusoikeuden kaikkiin osakkeisiin 21.3.2003. Lunastushinta välitystuomiossa 26.6.2003: 5,78 € osakkeelta. – Pakkolunastus, välimies.

Sonera Oyj:n (uusi) nimi v:sta 2003 on TeliaSonera Finland Oyj ja v:sta 2017 Telia Finland Oyj. Toimii.