POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiö

Oulu. K-rek. no. 28.453.

Per. 28.10./7.11.1912. Aloittaessaan yhtiö osti perustajiltaan neljä oululaisten kauppahuoneiden Candelinin (seuraajien), Bergbomin ja Snellmanin aikaisemmin omistamaa höyrysahaa Oulun seudulta: Korkeasaari (per. 1874), Pateniemi (per. 1873, kuva ↓), Warjakka (per. 1899) ja Toppila (per. 1878), sekä laajat metsäalueet, yli 200.000 ha [Tif]. Vrt. Kemi Oy:n synty. Vähitellen yhtiön liiketoiminta keskitettiin Pateniemeen. 1927 yhtiö työllisti 1700 myynnin ollessa 110 Mmk ja 300.000 m³. Vuosina 1922–26 yhtiö omisti Kajaanin Puutavara Oy:n osake-enemmistön, 55 %, mikä tuntuvasti rasitti Uleån taloutta. 1927 myytiin Toppilan sahan alue Oy Toppilalle sellutehdasta varten ja Niskakosken alue Oy Vaalalle. 1935 perustivat Ab Uleå Oy ja Veitsiluoto Oy joint venture -yhtiön Oulu Oy:n, johon Ab Uleå Oy siirsi apporttina Pateniemen sahan. Uleå fuusioitiin Kajaanin Puutavara Oy:hyn (= Kajaani Oy) 28.12.1937.Pörssinot. 26.9.1916–31.12.1928. Otettu listalle pörssivälittäjän esityksestä. 1921 pörssi hylkäsi yhtiön anomuksen päästä listalta pois. Ennen 1921 osake vaihdettiin runsaasti ja kurssi kaksinkertaistui yli 7000 mk:aan. Sen jälkeen vaihto romahti ja kurssi heikkeni 1500 mk:aan, kunnes parina viim. pörssivuotena Kajaani-yhtiön ostokset vilkastuttivat kaupankäynnin.

Op. 1912: 13,81 Mmk (13.810 os. à 1000 mk). 1921 na. korotettiin 2000 mk:aan, op. 27,62 Mmk. Osakekirja.

1912 yhtiön omistajat olivat Uleåborgs Sågverks Ab (Bergbomit) 22, G. & C. Bergbom Ab 22, Karl August Snellman (J. W. Snellman G:sonin TJ) 20, Reinhold Weckman 20 sekä Varjakka Trävaru Ab 16 %. 1925 suurimmat olivat yhtiön hall. pj. ja TJ Reinhold Weckman (1865–1949) 11, Karl Pentzin 5,7, Signe Snellman 5,3 ja Lotty Snellman 5 %. 1927 Kajaanin Puutavara Oy osti osake-enemmistön, 82 %, 53 Mmk:lla (Kajaanin velat lisääntyivät kaupan johdosta 50 %). 1935 Kajaani-yhtiöllä oli 100 %.

Kantanen & Sillanpää s. 32. P. Puro Veitsiluodosta valtaväylille s. 53–4. K. F. Lehtonen Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö 1907–1932 s. 56–9, 65–6, 73–86. J. P. Susitaival Kajaani Oy 1907–1957 s. 105–16, 148–162. S. Virtanen Kainuuseen sijoitettu s. 117, 120–38, 141, 165–7;  Puusta elävä s. 37. [Tif] s. 201. [St] s. 670. [PK] s. 152.