TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n luetteloon 1865–1912 per. oy:stä (ks. perustiedot sieltä!) sekä osakekirjakatalogiin.   Osakekirjakeräilystä.


Asunto-osakeyhtiö Domus Bostadsaktiebolag

Per. 1906, lak. 1971. Nimi v:sta 1939 Oy Koto.

1907 valmistuneen talon suunnitteli rkm. Gustaf William Nyberg*, joka on hall. jäsenenä allekirjoittanut osakekirjan.

Perustettaessa 61 os. à 800 mk. Osakekirja.

1925–32 yhtiön omistus vaihtui kuusi kertaa, yleensä niin, että yksi henkilö omisti koko osakekannan. 1932 omistajaksi tuli Oy Aura (lak. 1942), KOP:n tytäryhtiö. Domuksen omistaja v:sta 1941, Oy Talola, oli myös KOP:n.

Oy Koto fuusioitiin KOP:iin 3.12.1971.

1997 per. uusi yhtiö kiinteistölle: As. Oy Helsingin Tehtaankatu 16. Vuokra-asuntonsa taloyhtiö myi.

*G. W. Nyberg eli 5.6.1874–8.3.1938. Valmistunut Helsingfors Industriskolan rakannusosastolta 1898. 1915 hän meni konkurssiin.