TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n luetteloon 1865–1912 per. oy:stä (ks. perustiedot sieltä!) sekä osakekirjakatalogiin.   Osakekirjakeräilystä.


Frenckellska Tryckeri Ab

Frenckellin Kirjapaino 1642 Åbo akademi perusti kirjapainon, joka 1758 siirty J. C. Frenckellin (I) omistukseen. Nimi oli edelleen yliopistokirjapaino. 1828 paino siirtyi yliopiston kanssa Helsinkiin. 1848 Frenckell sai omat privilegiot.

Oy 1900. Kirjapaino, aikakauslehtikustantamo (1921 ostettiin Lördagen-lehti). Annankatu 32, lopussa Niittyrinne 4 Finnoossa. Kirje. Ex libris. Ks. myös Frederika.

300 os. à 200 mk, 1903 op. 1000 kanta à 200 mk ja 75 etuoik. à 1000 mk, 1919 2800 kanta ja 75 etuoik., 1920* 5000 kanta ja 75 etuoik., 1923** ?, 1927 9250 kanta à 100 mk ja 750 etuoik. à 100 mk (split), 1947 18.000 à 500 mk (ei lajeja), 1959 30.000, 1967 30.000 A- ja 10.000 B-os. à 5 mk (split ja uusi B-laji), 1985 120.000 os. (kaikki A) à 5 mk, 1986 4400 à 500 mk, 2005 op. alennettu 19.360 €:oon ja na. 4,40 €:oon aik. tappioiden kattamiseksi. Osakekirja 2 3 4. Tietoja 1920-luvun osakekirjoista.

Aikaisemmat osakekirjat vaihdettiin uusiin, jotka ovat päivättyjä 19.3.1920 ja sisältävät punaisen merkinnän "Ersätter aktier af 1903 års emission å nominellt Fmk 200:–" ja jotka ovat siksi leimaverovapaita (vuoden 1919 annin kirjoja ei nähty).

*Osakekirjat päivätty 19.3.1920, ilman lisämerkintää ja 2 % leimaverolla.

**Osakekirjat päivätty 31.12.1923, merkitty sinisellä "Tillhör nyemissionen av december 1923" ja ovat 4 % leimaverolla. Koska na. nousi 1947 rahastoannilla leimaamalla 400 mk:lla kaikki vanhat osakekirjat varustettiin nyt siltä osin 6 % leimaverolla.

Oy:n perusti ja omisti 100 % Waldemar von Frenckell. 1933 Rafael v. F 70 %. 1946 Rafael 40, Erik 30, Christoffer 10 ja Theodor npi v. F. 10 %. Erikin tilalle tuli pian Ralf. 1984 Ralf 85 %, Mikael v. F. 15 %. von Frenckell sukupuu.

Konkurssi alkoi 2.9.2008. Specimeneistä.