TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n luetteloon 1865–1912 per. oy:stä (ks. perustiedot sieltä!) sekä osakekirjakatalogiin.   Osakekirjakeräilystä.


Ovako Oy Ab

Oy Vuoksenniska Ab Per. 1926 (57.515), lak. 2007. Nimi v:een 1971 Oy Vuoksenniska Ab, v:een 1986 Ovako Oy Ab, v:een 1990 Ovako Steel Oy Ab, v:een 1991 Ovako Oy Ab, v:een 2005 Imatra Steel Oy Ab, v:een 2007 Ovako Bar Oy Ab (uusi).

Otsikon yhtiö omisti 1927–39 puuhiomon Vuoksenniskassa. 1933 siihen yhdistettiin sisaryhtiö Elektrometallurgiska Ab, jolla oli ollut v:sta 1915 Vuoksenniskassa pienehkö raudan sähkösulatto, kuva ↓. 1936 aloitti yhtiön Imatran rautatehdas harkkoraudan ja teräksen sähkösulattoineen ja 1943 Turun harkkurautatehdas koksimasuuneineen (suljettu 1978).

Oy Vuoksenniska Ab

Yhtiön Haverin kaivos toimi 1942–60 ja Jussarön (vrt.) 1961–67. Oy Koverhar Ab:n (vanha, oy:nä 1960–78) harkkorautamasuuni valmistui 1961 ja terästehdas 1971. Oy Vuoksenniska Ab omisti siitä yhtiöstä 50 % ja ruotsalainen Stora Kopparberg 50 %. 1964 valmistui kilpailijan Rautaruukki Oy:n masuuni. 1979 Ovako Oy Ab osti Taalintehtaan Oy Wärtsilä Ab:lta ja Billnäsin (lop. 1985/2002) ja Ferrarian (myyty 1993 Ofa Oy Ab:lle) Oy Fiskars Ab:ltä.

Pääkonttori Korkeavuorenkatu 32. 1973: tuotanto 497.000 t terästä ja 144.000 t harkkoa, henkilök. 3023, liikevaihto 344 Mmk.

Fuusiot: 1933 Elektrometallurgiska Ab. 1971 Ky Åminnefors Oy Fiskars Ab & Co Kb (per. 1969), jolle oli 1969 siirtynyt Fiskarsin Åminneforsin terästehdas Pohjassa. Ky:n omistajat olivat PYP (Oy Ova Holding Ab) 64 % ja Fiskars 36 %. 1978 Oy Koverhar Ab (vanha). 2006 Imatra Steel Components Oy.

6000 os. à 1000 mk, 1928 op. 7000, 1935 10.500, 1936 14.000, 1937 15.000, 1941 60.000, 1948 200.000, 1956 500.000, 1964 op. 5000 os. à 1000 nmk, 1978 15.000, 1978 45.000, 1979 65.000, 1980 104.000. Osakekirja 2.

Berndt Grönblom Yhtiön TJ 1915/38*–66 VN Berndt Grönblom (1885–1970
, kuva →, kuva 2, sukupuu) 28 % ja lanko Gustaf Aminoff 25 % perustivat. BG: 1928 38 %, 1934 74 %, 1936 90 %, 1943 100 %. 1956 ja 1965 BG 62 % ja poika Sten G. 38 %.
*Muodollisesti v:sta 1938. Ennen sitä hän oli hall. pj. ja yhtiöllä oli eri TJ.

1967 P
ohjoismaiden Yhdyspankki Oy (Oy Ova Holding Ab) 100 %.  1969 PYP 64 %, Oy Fiskars Ab 36 %.  1973 Oy Fiskars Ab 36 %, Oy Wärtsilä Ab 24, PYP 20, Oy Strömberg Ab 10, Lohjan Kalkkitehdas Oy (myöh. nimi Metra Oy Ab) 10.  1986 Oy Wärtsilä Ab 50 %, Oy Fiskars Ab 40 %, SYP 10 %.

1987 Ovako Steel AB* (Ruotsi) 100 %.  1991 Metra Oy Ab (myöh. nimi Wärtsilä Oyj Abp (uusi)) 100 %.  2005 Ovako Svenska AB** (Ruotsi) 100 %.
*Per. yhdistämällä Ovako ja SKF Steel. Kun Fiskars 1990 luopui 20 % osuudestaan Ovako Steel AB:ssä se sai maksuksi Metra-osakkeita ja tuli omistamaan 13 %.
**Nyk. Ovako AB. Per. yhdistämällä Ovako Steel (Ruotsi), Imatra Steel (eli otsikon yhtiö) ja Fundia ↓.
Yhtiö oli alussa Rautaruukin, SKF:n ja Wärtsilän yhteisomistuksessa, mutta myytiin 2006 pääomasijoittajille.

Otsikon yhtiö fuusioitiin 2007 Ovako Bar Holdings Oy Ab:hen (Y 2067276-0, myöh. nimet Ovako Bar Oy Ab (uusi), Ovako Imatra Oy Ab).


Tehtaat 2007 jälkeen

Imatran terästehdas toimii, Ovako AB:n tytäryhtiönä Ovako Imatra Oy Ab:nä ↑.


1987 Rautaruukki Oy (80 %) ja Ovako Steel Oy Ab (otsikon yhtiö, 20 %) perustivat Dalsbruk Oy Ab:n (391.302), johon ne siirsivät Taalintehtaan, Koverharin ja Åminneforsin tehtaat.

31.12.1991 Rautaruukki Oy (100 % 1996) ja Norsk Jern Holding A/S ostivat 50/50 ruotsalaisen Fundia AB:n, jolle tuli terästehtaita Suomesta (Koverhar, Taalintehdas, Åminnefors (lop. 1996)), Ruotsista ja Norjasta. 2005 Fundia AB liitettiin em. Ovako AB:n osaksi.

1994 Fundia AB siirsi Koverharin terästehtaan ja Taalintehtaan valssaamon ja vetäämön tytäryhtiöönsä Fundia Dalwire Oy:hyn (602.950). 2010 Ovako AB myi sen FNsteel Oy Ab:lle (Y 2067273-6), joka meni konkurssiin 2012. Molemmat tehtaat lopetettiin nyt.