TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n luetteloon 1865–1912 per. oy:stä (ks. perustiedot sieltä!) sekä osakekirjakatalogiin.   Osakekirjakeräilystä.


Ovako Oy Ab

Oy Vuoksenniska Ab Per. 1926 (no. 57.515), lak. 2007. Nimi v:een 1971 Oy Vuoksenniska Ab, v:een 1986 Ovako Oy Ab, v:een 1990 Ovako Steel Oy Ab, v:een 1991 Ovako Oy Ab, v:een 2005 Imatra Steel Oy Ab, v:een 2007 Ovako Bar Oy Ab (uusi).

Otsikon yhtiö omisti 1927–39 puuhiomon Vuoksenniskassa. 1933 siihen yhdistettiin sisaryhtiö Elektrometallurgiska Ab, jolla oli ollut v:sta 1915 Vuoksenniskassa pienehkö raudan sähkösulatto, kuva ↓. 1936 aloitti yhtiön Imatran rautatehdas harkkoraudan ja teräksen sähkösulattoineen ja 1943 Turun harkkurautatehdas koksimasuuneineen (suljettu 1978).Yhtiön Haverin kaivos toimi 1942–60 ja Jussarön (vrt.) 1961–67. Oy Koverhar Ab:n (vanha, oy:nä 1960–78) harkkorautamasuuni valmistui 1961 ja terästehdas 1971. Oy Vuoksenniska Ab omisti siitä yhtiöstä 50 % ja ruotsalainen Stora Kopparberg 50 %. 1964 valmistui kilpailijan Rautaruukki Oy:n masuuni. 1979 Ovako Oy Ab osti Taalintehtaan Oy Wärtsilä Ab:lta ja Billnäsin (lop. 1985/2002) ja Ferrarian (myyty 1993 Ofa Oy Ab:lle) Oy Fiskars Ab:ltä.

Pääkonttori Korkeavuorenkatu 32. 1973: tuotanto 497.000 t terästä ja 144.000 t harkkoa, henkilök. 3023, liikevaihto 344 Mmk.

Fuusiot: 1933 Elektrometallurgiska Ab. 1971 Ky Åminnefors Oy Fiskars Ab & Co Kb (per. 1969), jolle oli 1969 siirtynyt Fiskarsin Åminneforsin terästehdas Pohjassa. Ky:n omistajat olivat PYP (Oy Ova Holding Ab) 64 % ja Fiskars 36 %. 1978 Oy Koverhar Ab (vanha). 2006 Imatra Steel Components Oy.

6000 os. à 1000 mk, 1928 op. 7000, 1935 10.500, 1936 14.000, 1937 15.000, 1941 60.000, 1948 200.000, 1956 500.000, 1964 op. 5000 os. à 1000 nmk, 1978 15.000, 1978 45.000, 1979 65.000, 1980 104.000. Osakekirja 2.

Berndt Grönblom Yhtiön TJ 1915/38*–66 VN Berndt Grönblom (1885–1970
, kuva →, kuva 2, sukupuu) 28 % ja lanko Gustaf Aminoff 25 % perustivat. BG: 1928 38 %, 1934 74 %, 1936 90 %, 1943 100 %. 1956 ja 1965 BG 62 % ja poika Sten G. 38 %.
*Muodollisesti v:sta 1938. Ennen sitä hän oli hall. pj. ja yhtiöllä oli eri TJ.

1967 P
ohjoismaiden Yhdyspankki Oy (Oy Ova Holding Ab) 100 %.  1969 PYP 64 %, Oy Fiskars Ab 36 %.  1973 Oy Fiskars Ab 36 %, Oy Wärtsilä Ab 24, PYP 20, Oy Strömberg Ab 10, Lohjan Kalkkitehdas Oy (myöh. nimi Metra Oy Ab) 10.  1986 Oy Wärtsilä Ab 50 %, Oy Fiskars Ab 40 %, SYP 10 %.

1987 Ovako Steel AB* (Ruotsi) 100 %.  1991 Metra Oy Ab (myöh. nimi Wärtsilä Oyj Abp (uusi)) 100 %.  2005 Ovako Svenska AB** (Ruotsi) 100 %.
*Per. yhdistämällä Ovako ja SKF Steel. Kun Fiskars 1990 luopui 20 % osuudestaan Ovako Steel AB:ssä se sai maksuksi Metra-osakkeita ja tuli omistamaan 13 %.
**Nyk. Ovako AB. Per. yhdistämällä Ovako Steel (Ruotsi), Imatra Steel (eli otsikon yhtiö) ja Fundia ↓.
Yhtiö oli alussa Rautaruukin, SKF:n ja Wärtsilän yhteisomistuksessa, mutta myytiin 2006 pääomasijoittajille.

Otsikon yhtiö fuusioitiin 2007 Ovako Bar Holdings Oy Ab:hen (Y 2067276-0, myöh. nimet Ovako Bar Oy Ab (uusi), Ovako Imatra Oy Ab).


Tehtaat 2007 jälkeen

Imatran terästehdas toimii, Ovako AB:n tytäryhtiönä Ovako Imatra Oy Ab:nä ↑.


1987 Rautaruukki Oy (80 %) ja Ovako Steel Oy Ab (otsikon yhtiö, 20 %) perustivat Dalsbruk Oy Ab:n (no. 391.302), johon ne siirsivät Taalintehtaan, Koverharin ja Åminneforsin tehtaat.

31.12.1991 Rautaruukki Oy (100 % 1996) ja Norsk Jern Holding A/S ostivat 50/50 ruotsalaisen Fundia AB:n, jolle tuli terästehtaita Suomesta (Koverhar, Taalintehdas, Åminnefors (lop. 1996)), Ruotsista ja Norjasta. 2005 Fundia AB liitettiin em. Ovako AB:n osaksi.

1994 Fundia AB siirsi Koverharin terästehtaan ja Taalintehtaan valssaamon ja vetäämön tytäryhtiöönsä Fundia Dalwire Oy:hyn (no. 602.950). 2010 Ovako AB myi sen FNsteel Oy Ab:lle (Y 2067273-6), joka meni konkurssiin 2012. Molemmat tehtaat lopetettiin nyt.