TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n luetteloon 1865–1912 per. oy:stä (ks. perustiedot sieltä!) sekä osakekirjakatalogiin.   Osakekirjakeräilystä.


Oy H. Saastamoinen Ltd

Per. 1912 Syvänniemen tehtaita varten. Nimi
v:sta 1971 Saastamoinen Yhtymä Oy, v:sta 1983 Saastamoinen Oy.1876 Herman Saastamoinen (1850–1920) aloitti uransa kauppiaana, myöh. tukkukauppias. 1887 hän osti Syvänniemen höyrysahan, joka rupesi valmistamaan myös lankarullia, kuten myös uusi Haapaniemen tehdas, joka valmistui 1901 (sittemmin talotehdas).

1902 Haapaniemessä aloitti telakka, josta tuli konepaja Symet. 1922 perustettiin Siikaniemeen saha, josta kehittyi ovi- ja ikkunatehdas Sasmo. 1923 Särkilahdessa alkoi vanerin tuotanto, myöh. myös Sasmo-levyjen.

Oy H. Saastamoinen Kaikki Oy H. Saastamoinen Ltd:n ja Saastamoisen Faneri Oy:n em. tehtaat sijaitsivat Kuopion seudulla. 1960 fuusioitiin (lak.) Saastamoisen Faneri Oy ja 1966 H. Saastamoinen & Pojat Oy (kauppaliiketoiminta, per. 1920). Vaneritehdas Savo Oy (Itkonniemi) ostettiin ja fuusioitiin 1976.

1961 ostettiin J. Heitto Oy (myöh. nimi Pauna Oy), jolloin elintarviketukkutoiminta ulottui Helsinkiin. 1970 aloitti Heps-tavarataloketju. Saastamoinen Yhtymä Oy:llä oli päivittäistavaroiden markettien ohella myös autokauppoja ja ravintoloita. Työntekijöitä konsernissa oli 4500. 1980 tukkukauppa siirtyi Tukkumanni Oy:lle.

1977 op. korotettiin 60 Mmk:aan, 1.200.000 os. à 50 mk.

Osakekirja 2.

1973 K-Holding Oy (Liisa Karttunen) 63 %, Saastamoisen Säätiö 26 %, L-Holding Oy (Liisa K. ja lapset) 10 %. Liisa K. (1922–94) oli Herman S:n pojantytär. Hänen miehensä Osmo P. Karttunen (1922–85) oli TJ/johtok. pj. 1960–78.

10.1977 KOP 66 %, Saastamoisen Säätiö 24 %, Svenska Tändsticks AB 10 %. 1980 Paloheimo Oy (ml. Kolsan Tiilitehdas Oy) 56 %, Saastamoisen Säätiö 23 %, Swedish Match AB 10 %, KOP 10 %.

Tappiollinen yhtymä hajotettiin 1980-luvun alusta lähtien. Osat myytiin, metsäteollisuus nykyiselle UPM-Kymmene Oyj:lle, joka n. v. 2000 mennessä lopetti kaikki neljä tehdasta. Niiden tilalle tuli asuinalueita.

Kiinteistöyhtiöksi 1989 jäänyt Saastamoinen Oy meni konkurssiin 1996.

[St s. 692 ja 693, Stal s. 218, Stk I s. 17 ja 244, Stk II s. 18.]