TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n luetteloon 1865–1912 per. oy:stä (ks. perustiedot sieltä!) sekä osakekirjakatalogiin.   Osakekirjakeräilystä.


Återförsäkringsaktiebolaget Verdandi

Nimi v:sta 1919 Försäkringsaktiebolaget Verdandi, v:sta 1935 Återförsäkringsaktiebolaget Veritas (uusi).

Kolme elämän lankaa kehräävää nornaa olivat skandinaavisessa mytologiassa kohtalon jumalattaria. Yhtiön liikemerkissä vasemmalta Urd, Verdandi [lausutaan vä'rdandi] ja Skuld. Veritas on latinaa ja tarkoittaa 'totuus'.


Vastaanotti jälleenvakuutuksia muilta vakuutusyhtiöiltä, sekä myönsi v:sta 1921 lähtien lisäksi henkivakuutuksia (miksi yhtiön nimenvaihto 1919). Talo 2, Olavintie 2, Turku. Osti 1922 Yleiseltä Suomalaiselta Jälleenvakuutusosakeyhtiö Veritaksen (vanha) ja fuusioi sen 1926.

Tämä oli alkuperäinen Verdandi-yhtiö, jonka uudeksi tytäryhtiöksi perustettiin 1933 lainmuutoksen vuoksi erillinen henkiyhtiö, Livförsäkringsaktiebolaget Verdandi (vanha, no. 71.986, nyk. nimi Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, toimii). Siihen fuusioitiin 1933 Livförsäkringsaktiebolaget Svenskbygden. V:sta 1962 lähtien yhtiö oli keskittynyt työeläkevakuutuksiin. Myöh. tuli myös vahinkovakuutukset, joista on luovuttu.

1910 op. 2000 os., 1911 3000, 1920 4000, 1927 5000, 1935 6000, 1941 9000, 1953 12.000, 1954 36.000. Osakekirja.

50 yksityishenkilön perustama. 1943 Stiftelsen för Åbo Akademi 9 %, Erik Dahlströmin kp 9, Jon Hartman 8, Johan Erik Dahlström 4,4, Nils Dahlström 4,4; myös joitakin pienomistajia.

Yllä mainittu tytäryhtiö Livförsäkringsaktiebolaget Verdandi omisti 1953 40 % ja 1977 72 %. 2001 Livförsäkringsaktiebolaget Verdandi tytäryhtiöineen 30 %, Löfgrenien kaksi säätiötä yht. 20, Stiftelsen för Åbo Akademi 20.

Otsikon yhtiö fuusioitiin 2003 Livförsäkringsaktiebolaget Veritakseen (per. 1993, no. 562.616, nimi v:een 2001 Livförsäkringsaktiebolaget Verdandi (uusi), v:sta 2009 Aktia Henkivakuutus Oy; toimii). Aktia Vakuutus (henkilövakuutuksia) ja Veritas (eläkevakuutuksia) ovat eri yhtiöitä. Vrt. Svensk-Finland.