POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Sörnäs Aktiebolag

Sörnäs Ab Nimi v:een 1916 Sörnäs Snickeri Aktiebolag. Helsinki. K-rek. no. 6.267.

F. Hamfeldin 1888 per. avoin yhtiö Sörnäs Ånghyfleri och Snickerifabriksbolag (no. 5.444) liittyy todennäköisesti otsikon yhtiöön, sillä sen omistajista (J. N. Carlander ja J. W. Enqvist Ab) Carlanderit olivat myös otsikon oy:n omistajia. Ay merkittiin lakanneeksi 1.12.1909, mutta kr.-ilmoituksen mukaan ay:n toiminta oli päättynyt "för längre tid sedan".

Per. ../1.4.1892 (muutos 17.2./6.3.1896). Edelt.(?) Sörnäs Ånghyfleri och Snickerifabriksbolag ks. ylh. Sörnäs Ab oli aluksi puusepäntehdas (kuva 2 3 4). Sijainti oli iso vuokratontti nyk. Teollisuuskadun, Päijänteentien ja Vääksynkujan rajaamassa kolmiossa, missä nyk. on Op-OKO. 1897 ostettiin Nätholmenin (Ison Verkkosaaren) 1883 per. höyrysaha (kuva 2), Helsingin suurin, ja 1917 Hackman & Co:lta Sunilan höyrysaha Kotkassa (per. 1874) [Tif; Ahvenainen Enso]. Ilmoitus. Yhtiön hinaaja ss Nätholmen. Tuotanto käsitti sahatavaraa (115.000 m³), puulaatikoita (v:sta 1914, maan suurin alalla), laatikkolautoja, parkettia ja höylättyä puutavaraa [Tif]. 1923 perustettiin Riihivuoren saha (Suolahti; 30.000 m³). 1927 työntekijöitä oli 1200 ja tuotannon arvo 100 Mmk. Silloin Sörnäs Ab kuului Suomen suurimpiin teollisuusyrityksiin [Riitta Hjerppe 2003]. 1928 Verkkosaaren saha paloi eikä rakennettu uudestaan ja Sunilan saha myytiin uudelle Sunila Oy:lle. Tytäryhtiö: Jakobstads Såg och Lådfabrik Ab. 1936 Riihivuori myytiin ja saha tuli Lahti Oy:n kautta Rauma-Repola Oy:n omistukseen. Sörnäsin yhtiökokous 8.6.1937 päätti lopettaa HOP:n haltuun joutuneen yhtiön toiminnan.

Sörnäs Ab

1937 Arthur E. Nikander (ks. myös mm. Ab Radiator Oy) osti HOP:lta Jokelan Tiilitehtaan [tiilitehdasperinne.com] sekä ilm. myös Sörnäs Ab:n koneita ym. irtaimistoa, sillä vanhan Sörnäs-yhtiön laatikkotehdas siirrettiin 1937 Jokelaan [tiilitehdasperinne.com], jossa se toimi uutena, Nikanderin omistamana, Oy Sörnäs Ab:na (no. 82.655, per. 16.6./22.7.1937, fuusioitu 1975, jolloin omisti enää vain tontteja, Oy Machine-Tool Co:hon; ks. myös [St] s. 713).

Pörssinot. 15.11.1916–19.5.1925. Otettu listalle yhtiön hakemuksesta. Kolmena ensimm. vuotena osake vaihdettiin jonkin verran ja kurssi oli 1500–4000 mk. Sen jälkeen kaupankäynti loppui melkein täysin ja kurssi putosi; 1925 maksettiin 250 mk.

1916 U 1:4 à 1000 mk, op 0,5 Mmk:sta 2,5 Mmk (2500 os. à 1000 mk). 1917 U à 1000 mk, op. 3,5 Mmk. 1918 U à 1000 mk, op. 5 Mmk. 1927 suunnattiin HOP:lle 4000 uutta etuoik. osaketta, op.kirjattiin alas 90 % minkä jälkeen HOP merkitsi vielä 41.000 uutta osaketta. Osakekirja.

John Edvard Johansson 1915 omisti yhtiön TJ 1914–24 John Edvard Johansson (1873–1947, kuva →) 29, yhtiön ent. TJ John Dahlberg (1848–1915, lisää) 21 ja C. F. Carlander (ks. Björkboda) 18 %. 1923 J. E. Johanssonilla ja J. N. Carlanderilla oli kummallakin 22 %. 1928 yhtiö oli norjalaisomistuksessa [Riitta Hjerppe 2003]. 1931 HOP:lla oli 35 ja C. F. Carlanderilla 3 %. 1937 HOP omisti jo 90,5 %. Pankin Oy Woodsellers Ab (vanha) hoiti valmisteiden markkinoinnin.

[Tif] s. 275. T. A. Könönen Suolahden Tehtaat 1920–1970 s. 133–43.