Pörssitiedon 

PÖRSSITIETO 25 VUOTTA
1972–1997


Pörssitieto postimerkki Pörssitieto-teoksen juuret ovat Suomen pörssinoteeratut yhtiöt -nimisessä, 49-sivuisessa ja A4-kokoisessa monisteessa, jonka Kim Lindström ja G. Kock laativat vuonna 1969. Sen esittämistapa muistutti nykyistä Pörssitieto-kirjaa. Suomessa ei siihen aikaan ollut käytettävissä osakkeista muuta koottua sijoittajatietoa kuin pankkien vuosittaiset laajennetut verotusarvo- ja kurssilistat. Nykyisen kaltainen tiedontarjonnan tulva näyttöpäätteineen ei ollut edes kuviteltavissa. Laajassa Suomen pankit ja osakeyhtiöt (myöh. Taseet ja taustat) -teoksessa pörssiyhtiöt oli toki jo kauan esitelty omana osastonaan. Ruotsissa oli mm. vastaavan teoksen pörssiosasto saatavana erillisenä kirjana, joka oli toimitettu sijoittajan tarpeita silmälläpitäen. Siitä sekä vanhasta suomalaisesta Osakkeenomistajan kirja pörssilistalla olevista yhtiöistä v:na 1926–1931* (Harald Jernström) saimme idean monisteellemme.

*Myös ruotsiksi Alla aktieägares bok om börsbolagen 1926–1931 (Helsingfors 1931). Toinen kirja: Alla aktieägares bok om de börsnoterade bolagens bokslut 1934 (Åbo 1934). Jernströmin 100 ja 79 sivua sisältävät kirjat esittävät suppeasti lähinnä yhtiöiden tilinpäätöstietoja.

Kirjoituskoneella tehtyä monistetta ei voinut levittää kirjakauppojen välityksellä yleisölle ja siihen aikaan kirjapainomenetelmät olivat niin kalliita, ettei teokselle olisi löytynyt kustantajaa – näin ainakin kuvittelimme, luultavasti virheellisesti. Olimme hyvin tyytyväisiä, kun Yhdyspankki osti tämän (ehkä hieman vaarallisen?) julkaisun lähes koko painoksen. Yksi kappale oli kuitenkin myyty myös Kansallispankille, joka ilmeisesti siitä sai ajatuksen Pörssiyhtiöt-kirjalleen. Sen ensimmäinen vuosikerta ilmestyi 1971, mutta uusia painoksia ei ole tullut vuoden 1994 jälkeen.

Osakesijoittaminen oli nousussa ja lähes kolme vuotta myöhemmin käännyin tutun pienkustantajan puoleen, joka suostui hoitamaan teoksen painatuksen. Tämä sopimus jatkui vuoteen 1995, jolloin oma yritykseni Pörssitieto Ky tuli kustantajaksi.

Pörssitieto kansi Syksyllä 1972 ilmestyi ensimmäinen toimittamani Osakesäästäjän käsikirja 1972, (kuva kannesta) jonka esittämistapa (ja jopa kirjasinlajikin) oli jo sama kuin nykyisin käytetty. Tätä pitkäaikaista, johdonmukaista esitystapaa ovat tutkijat sittemmin voineet käyttää hyväkseen. Ensimmäisissä kirjoissa oli mukana paljon erilaisia liitetietoja, joita karsittiin 1980-luvun puolivälissä. Varsinainen tilinpäätösinformaatio on aina ollut vähemmän tärkeässä asemassa. Uusi teos sai laajan huomion lehdistössä ja ensimmäinen Osakesäästäjän käsikirja oli niin suuri menestys, että siitä otettiin toinen täydennetty painos tammikuussa 1973. Pörssissä oli 1960-luvun lopulla alkanut pitkä kurssinousu laajojen kansalaispiirien kiinnostuttua osakesäästämisestä.

Ensimmäinen kirja tehtiin vanhanaikaisella kohopainomenetelmällä (lyijykirjasimet) Forssassa mutta jo seuraava vuosikerta painettiin offsetilla. Kirjapaino pysyi samana Pörssitieto 1994:ään asti. Alkuvuosina kirjassa oli myös tehdaskuvia. Käsin tehdyt kurssikäyrät tulivat 1973, mutta jätettiin pois Pörssitieto 1984:stä alkaen vuosikirjaan huonosti sopivina. Kirjassa oli myös vuoteen 1979 osakeindeksikäyrä 1916– (selityksiä; ks. myös Unitaksen osakeindeksi). 1974–1983 oli mukana laaja ja tilaavievä taulukko kaikkien yhtiöiden osakeantien yksityiskohtaisista ehdoista vuodesta 1960 lähtien (1960–76, 1970–82; PDF).

Tähän asti kirjan nimi oli ollut Osakesäästäjän käsikirja, vuosiluku kannessa oli sama kuin ilmestymisvuosi ja kirjan koko 12x17 cm. 1975 nimi muutettiin muotoon Pörssitieto – Osakesäästäjän käsikirja ja kooksi tuli nykyinen A5. Sivumäärä on ollut 222–256 pienissä kirjoissa ja A5-kirjoissa 136 (1992 ja 1993) – 216 (1977 ja 1996) (keskimäärin 179). Koska kirja ilmestyi syksyllä, myynninedistämissyistä kanteen haluttiin seuraavan vuoden vuosiluku – ylimenokauden kirjaan tuli "1975/6". Jo tässä Pörssitiedossa oli mukana tietoja myös noteeraamattomista yhtiöistä. Vuoden 1975 alussa alkoi kuukausittain ilmestyä offsetmonistettu Pörssitieto-bulletiini, jossa oli kurssitietoja ja -käyriä ym. ajankohtaisia tietoja. Se lopetettiin joulukuussa 1978 lehdistön parantuneen pörssiseurannan vuoksi.

Pörssitieto 1977:sta (tilinpäätökset per 1975) alkaen mukana oli yleisesti tietoja varastovarauksista ja niiden muutoksista, mutta vasta Pörssitieto 1982:ssa varastovaraus pystyttiin ottamaan mukaan tilinpäätöstaulukkoon pitkänä aikasarjana. Näiden puolisalaisten tietojen hankkimisessa ja julkaisemisessa Pörssitieto oli uranuurtaja. Tässä vuosikerrassa oli ensimmäistä kertaa ilmoituksia. Seuraavana vuonna Pörssitiedossa oli analysoitu yhteenveto pörssiyhtiöiden yhteenlasketuista tulos- ym. tilinpäätösluvuista. Siihen aikaan tulosanalyysi oli uutta ja Pörssitiedon luvuilla oli usean vuoden ajan sanomalehdille uutisarvoa.

Pörssitieto-kirja Vuonna 1980 Pörssitiedon tekijä sai Valtion tiedonjulkistamispalkinnon (mm. Esko Seppäsen toimesta!). Pörssitieto 1982:ssa oli kurssi- ja vaihtotiedot meklarilistan ensimmäiseltä vuodelta. Näinä vuosina pystyttiin myös esittämään paljon tietoja noteeratuista obligaatioista. Vasta Pörssitieto 1984:ssä oli mahdollista ryhtyä käyttämään konsernitilinpäätösten tietoja. Tämän kirjan ilmestyminen venyi maaliskuuhun 1984, minkä vuoksi seuraavana syksynä Pörssitietoa ei julkaistu. Kun Pörssitieto 1985 valmistui lokakuussa 1985, oltiin siten jälleen tilanteessa, jossa kannen vuosiluvun piti ilmaista kirjan ilmestymisvuosi. Mutta kun Pörssitieto 1986 käsikirjoituksen valmistuminen venyi huhtikuun alkuun 1987, vuosikertarytmi oli auttamatta häiriintynyt ja yhtiöiden tiedot eri vuosilta.

Tässä tilanteessa toimitustyö – se oli aina ollut yhden miehen työ, jota tähän aikaan hoidettiin päivätyön ohella – oli rationalisoitava. Kirja oli jo 1979 [1978?] siirretty kirjapainossa ATK-muistiin, mutta käsikirjoitus (= liimattuja liuskoja edellisestä kirjasta korjattuina) toimitettiin sinne paperilla. Tuolloin siis "tietokannan päivitys" hoidettiin kirjapainossa ja sen toimesta. Pörssitieto 1986 varten tietokanta latomokoodeineen siirrettiin toimittajan omaan tietokoneeseen ja päivitys hoidettiin sillä. Paperikäsikirjoituksesta ja oikoluvusta päästiin kokonaan, koska valmis aineisto siirrettiin modeemilla kirjapainoon, jossa suoraan tulostettiin valmiit valoladotut paperivedokset. Nämä kuitenkin leikattiin ja liimattiin edelleen käsin taittovaiheessa.

Kaikesta huolimatta Pörssitieto 1987 valmistui vasta maaliskuussa 1988. Lisäksi suositut, alusta alkaen mukana olleet henkilö- ja tytäryhtiöhakemistot oli jouduttu jättämään pois Pörssitieto 1986:sta lähtien (PT 88:ssa oli jälleen henkilöhakemisto, samoin PT 97 lähtien). Mutta 1980-luvun loppupuolen tavattoman pörssiboomin vuoksi myöhästyneelläkin kirjalla oli riittävä kysyntä, vaikka se ei paljon kehittynyt noina vuosina. Tämä koskee myös nousua seuranneita syviä lamavuosia, joiden aikana pörssi oli yleisön epäsuosiossa. Pörssitieto ilmestyi kuitenkin säännöllisesti ja sitä myytiin tyydyttävästi.

Pörssitieto 1990:stä alkaen yhtiöesitykset ovat olleet aakkos- eikä pörssilistajärjestyksessä. Vuoden 1991 kirjasta jouduttiin poistamaan peräti 21 yhtiötä. 1993 tuli mukaan tietoja sijoitusrahastoista ja SOM:n optioista. 1994 tuli voimaan uusi kirjanpitolaki, joka tuotti ongelmia Pörssitiedolle, jossa on viiden vuoden tilinpäätöstiedot. Muutos (taseen kääntäminen ylösalaisin!) toteutettiin vasta seuraavassa vuosikirjassa, mutta varaukset olivat edelleen pulmallisia.

Pörssitieto kansi Vuonna 1994 kirjalle tuli myös suuria tuotannollisia vaikeuksia, sillä kirjapaino ei enää voinut käyttää vanhoilla latomokoodeilla tuotettua tekstiä. Tietokanta piti konvertoida kirjapainossa, mistä aiheutui kuukauden viivästyminen ilmestymisaikataulussa sekä typografisia puutteellisuuksia. Kustantajan tehtävä oli poistaa vanhat koodit kaikkialta tekijän päivittämästä tietokannasta ja saada se siirretyksi moderniin taitto-ohjelmaan. Kun ratkaisu ei ollut valmis vielä seuraavankaan vuoden syksyllä, jouduin irtisanomaan kustannussopimuksen.

Uudeksi kustantajaksi tuli tekijän omistama Pörssitieto Ky. Tämä yhtiö oli perustettu jo 1975 hallinnoimaan kirjan tekijänoikeuksia. Lisäksi se oli harjoittanut Pörssitiedon vähäistä postimyyntiä. Kirjan kestotilaajarekisteri ei siirtynyt uudelle kustantajalle.

Uusi kustantaja sai Pörssitieto 1995:n ulos helmikuun alkupäivinä 1996 teetettyään ATK-taiton ulkopuolisella. Samalla vaihtui kirjapaino ja painomenetelmä. Pörssitieto 1996 taitettiin jo itse omalla ohjelmalla. Uutta tässä vuosikerrassa olivat yhtiöiden historiatiedot ja internetosoitteet sekä omistajataulukko. Mukaan tuli myös ainutlaatuinen tietokooste lakanneiden (v. 1985 jälkeen) pörssiyhtiöiden kohtaloista. Kirjanmuotoinen, painettu hakuteos oli vielä osoittautunut tarpeelliseksi elektronisenkin tiedonvälityksen aikana. PT:n mallisivu 2002 (PDF).

Epilogi

Kesäkuussa 1998 avattiin Pörssitiedon oma internetsivusto. 2008 mennessä internet oli kuitenkin tehnyt kerran vuodessa ilmestyvän paperille painetun, pörssialan yhtiöhakuteoksen yhä vanhanaikaisemmaksi, ja lisäksi itsenäinen suora osake­säästäminen väheni. Samaan aikaan PT-kirjan tarvitsemat aidosti yhteismitallisten (yhtiöiden kesken), ajallisesti vertailukelpoisten (yhtiöiden sisällä) sekä merkitsevien yhtiötietojen saanti oli, paradoksaalista kyllä, käynyt huomattavasti vaikeammaksi, kuin aikaisemmin. Tämä johtui mm. nykyisten tilinpäätöskäytäntöjen suomista mahdollisuuksista ja yhtiöiden tiedotuslinjauksista.

Tämän lisäksi valmiiksi paperilla saatavan vuosikertomus-aineiston tyrehtyminen vaikeutti tämän teoksen toimitustustyötä. Emme myöskään halunneet mennä sille linjalle, että Pörssitiedon aineiston tuottaminen automatisoitaisiin, jolloin laatu heikkenisi, tai että kirjan sisältö huomattavasti supistettaisiin.

Pörssitieto kansi Edellä mainituista syistä Pörssitieto-kirjaa ei ole julkaistu vuoden 2007 jälkeen (vuosikirja 34).

Tämä nettisivusto jää vaalimaan pitkäikäisen vuosikirjan historiaa ja immateriaalioikeuksia sekä hyödyntämään niitä internetissä, uudelleen julkaisemaan sen eräitä vanhoja kirjoituksia sekä erityisesti julkaisemaan yritystason taloushistoriaan liittyvää erilaista uutta tutkimusaineistoa.

G. Kock

Tämän nettisivun osoite on:
www.porssitieto.fi/historia.html