G. Kock © 2010
Yhteystiedot sekä Pörssitiedon 

SIJOITUSALAN ELIMIEN SYNTYVAIHEITA

Helsingin pörssiyhdistys per. 1862 sekä Helsingin kaupungin kauppayhdistys per. 1869: artikkeli. 1910 per. Helsingin Pörssiklubi voitiin aik. myös lukea alan järjestöksi.

Helsingfors Fondhandlarförening
Per. 1917. Etujärjestön jäseninä olivat ne välittäjät, jotka eivät olleet pankkeja. Rekisteröimätön. [Tiderman 1937 s. 58.]

Säästäjien Yhdistys ry (no. 39334)
Aare Leikola Per. kok. 7.10.1945, rek. 11.1.1946. Viim. ilmoitus 1967. Yhdistyksen aikakausjulkaisu Säästäjien Lehti ilmestyi 1947 ja 1951–56. Yhdistys pyrki ajamaan pankkitallettajien etuja etenkin voimakkaan inflaation vuoksi. Puheenjohtajana toimi perustamisesta vuoteen 1954 DI Aare Leikola (1893–1973, kuva →), Oy Metalliteos (Metos) -yhtiön perustaja ja TJ, joka oli tähän aikaan kansanedustajanakin. 30.11.1952 oli perustettu myös Inflaatiosta Kärsineiden Keskusliitto.

Säästäjien Taloudellinen Yhdistys (k-rek. no. 122.892)
Per. kok. 30.10.1950, merk. kaupparekisteriin 17.8.1951, lak. 15.4.1976. Säännöt, kirjeitä (PDF). Aare Leikola oli tämänkin yhdistyksen puheenjohtaja. Toimi läheisessä yhteistyössä em. aatteellisen yhdistyksen kanssa, jonka lehdessä saattoi olla parikin sivua STY:stä. Se oli käytännössä metsätiloihin ja lainoihin keskittyvä sijoitusrahasto ja maksoi 10 % osinkoa vuosilta 1951 sekä 1952, muttei enää 1953. Tietoja toiminnasta. Ylimääräinen kokous 13.11.1954 valtuutti hallitusta myymään yhdistyksen tiloja ja muuta omaisuutta varojen saamiseksi irtisanottujen osuuksien lunastuksiin, sekä kehotti hallitusta kiireellisesti ryhtymään toimenpiteisiin yhdistyksen purkamiseksi.

Osakesäästämisen Edistämisyhdistys ry (no. 74604)
Per. 3.12.1958, yhdistysrekisteri poistanut 1990 toimimattomana (ei ilmoituksia 30 vuoteen). Perustajat: HOP, KOP, PYP ja STHP. Jäseneksi pääsi pankkiliikettä harjoittava osakeyhtiö. Tarpeellinen, mutta ei tietoa, että olisi ollut mitään toimintaa tai tuloksia (vrt. säätiö). Tarkoitus: Edistää osakesäästämisen yleisiä edellytyksiä. Yhdistys tekee osakesäästämistä tunnetuksi mainos- ja tiedotustoiminnalla sekä levittämällä alaa koskevia painotuotteita. Yhdistys voi tehdä aloitteita sellaisten pankkien hoidossa olevien osakerahastojen perustamiseksi, joissa rahastoon kuuluvien osakkeiden yhteisomistajiksi haluavien suorittamat varat sijoitetaan rahastoon kuuluviin, laadultaan määrättyihin teollisuus-, pankki- ja muihin osakkeisiin. – Yhdistys mainitaan pörssin esiitteessä 1962.

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry (no. 85470)
Per. kok. 27.11.1962, rek. 7.1.1963. Toimii. ESY on eläkesäätiöiden ja -kassojen etujärjestö.

Pienosakesäästäjät ry
(no. 103841)
Per. 5.3.1970, rek. 15.6.1970. Pj. Tapani Mäntysaari, pörssinjohtajan varamies. Sillä ei ollut toimintaa. Virallinen tarkoitus: Toimia pienosakesäästämisen yleisten edellytysten edistämiseksi. Yhdistys järjestää pienosakesäästämistä koskevia neuvontatilaisuuksia, kerää ja levittää pienosakesäästämistä koskevaa tietoutta. Jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen. Todellisuudessa perustamisen tarkoitus oli nimen varaaminen ennen Hannu Vesan ryhmää, joka oli tällä nimellä suurta huomiota herättävästi esiintynyt yhtiökokouksissa (YPT 1969 ja PYP 1970) ja lehtihaastatteluissa kertonut aikovansa rekisteröidä yhdistyksen. (Ks. HS 4.3., 11.12. ja 17.12.1970.)

Osakesäästäjät ry (no. 124748)
Per. kok. 11.5.1977, rek. 30.11.1977. Jo 1974 olin selvittänyt alan yhdistystilannetta ulkomailla. Helsingin Pörssin mukaan osakkeenomistajia oli silloin 250 000. Valmistelutyöryhmän (Arle, Hahtovirta, Kock, Kosonen, Martin, A. Seppänen ja Thilman) ensimmäinen kokous pidettiin 23.3.1977 Primulassa. Börje Thilman vieraili 26.3.1977 Ruotsin 1966 perustetun Aktiespararna-yhdistyksen vuosikokouksessa ja laati kolmisivuisen raportin. Ensimmäisen toimintavuoden päättyessä jäseniä oli 656 (vuosikokouksessa 22.4.1978 valittiin uusia jäseniä toimielimiin). 1978 lopussa jäseniä oli 735. 1979–80 hallituksen puheenjohtajana oli Reijo Muukkonen, Mikko Mannion jälkeen. Yritysvierailuja ja matkoja tehtiin runsaasti, mm. New Yorkiin 9.9.–22.9.1979 (1 200 mk). Toiminnanjohtajaksi nimitettiin Martin. Varsin aktiivisesti toiminut ja joulukuusta 1979 lähtien omaa Osakesäästäjä-lehteään (päätoimittaja Pekka Ehnqvist) julkaisseen yhdistyksen hallitus jätti konkurssihakemuksen 29.6.1981. Selvittämättömiä pankkinostoja (osittain KOP:n syystä) oli 17 300 mk, velkoja 17 200 mk ja varallisuutta 300 mk. Yhdistystä ei voitu purkaa hallitusti vuosikokouksessa, koska uudelle hallitukselle ei suostuttu luovuttamaan jäsenluetteloa. Ehnqvist sai 11.6.1981 Julkisen Sanan Neuvostolta huomautuksen ja hävisi 7.10.1981 hovioikeudessa yhdistystä vastaan nostamansa kanteen. Selvitystyön ja jatkamissuunnitelmat hoiti tarmokkaasti Kauko Pörsti, vanhan yhdistyksen viim. ja uuden liiton ensimm. hallituksen puheenjohtaja.

On myös ollut lukuisia erilaisia sijoituskerhoja, yleensä kaiketi rekisteröimättömiä ja suppeaa kaveripiiriä varten. Ensimmäinen Suomessa lienee ollut lakanneen Osakesäästäjät ry:n keskuudessa syntynyt ja pian lopetettu kerho. Sijoitusrahastoista.

Osakesäästäjien Keskusliitto ry (no. 137085)
Per. kok. 14.11.1980 (päivämäärä virallisessa perustamiskirjassa muutettu 24.1.1983:ksi), rek. 3.3.1983, perustajina entisen yhdistyksen neljä rekisteröityä paikallisyhdistystä (Helsinki, Espoo, Turku, Pori). Jäsenyhdistyksen Helsingin Osakesäästäjät ry:n perustava kokous oli pidetty 4.10.1980. Jäsenlehti Arvopaperi alkoi ilmestyä 1981. Kaikkien hyvin tuntema liitto toimii edelleen menestyksellisesti. Yhdistysrekisteriin merkittyjä paikallisyhdistyksiä sillä on nyt lukuisia. Liiton 25-vuotishistoriikki ilmestyi 2005.

Suomen Pörssimeklarit ry (no. 141257)
Per. kok. 9.10.1984, rek. 15.2.1985. Alullepanija oli Eero Tamminen, silloin Postipankissa. Vuoden 1985 alussa jäseninä oli 44 meklaria. Toimii edelleen. Edistää jäsenten ammattitaitoa ja yhteenkuuluvuutta, edistää hyvää arvopaperikauppatapaa, sekä sijoitusammattilaisten ja arvopaperimarkkinoiden osapuolten välistä yhteistyötä. Yhdistyksen 30-vuotishistoriikki ilmestyi 2014.

Pankkiiriliikkeiden Yhdistys ry
(no. 141935)
Per. kok. 7.3.1985, rek. 22.5.1985. Ensimmäinen suunnittelukokous pidettiin 17.1.1985 mm. Jukka Keiteleen innoittamana. Työnimi oli ollut Pankkiiriliikkeiden Neuvottelukunta ry. Yksi yhteisesiintymisen alkutavoitteista oli saada jäsenille 1,5–2,5 % merkintäalennus uusista valtionobligaatioista. Toiminta lakannut; pankkien ja pörssin yksityisten pankkiiriliikkeiden välinen ero on hävinnyt.

Arvopaperivälittäjien yhdistys ry (no. 148947, rek. 26.4.1988)
Per. kok. 27.9.1985, jolloin jäseninä oli 17 pörssivälittäjää. Alkuperäinen tarkoitus: Arvopaperipörssin ulkopuolella julkisesti noteerattujen arvopapereiden markkinoiden ylläpitäminen, valvonta sekä kehittäminen. Käytännössä päätehtävä alussa oli OTC- ja meklarilistojen (jossa erityisesti OKO:n Pekka Montonen ansioitui) hoitaminen. Keväällä 1986 pörssi halusi luopua määräämästä jäsentensä perimän välitysprovision suuruudesta (1 %; kartelli), jolloin välittäjäyhdistys sopi, että se toistaiseksi pidetään ennallaan (ks. pörssin lehdistötiedote 21.8.1986). Järjesti myös tutkintoja. Yhdistyksen toiminta liitettiin Finanssialan Keskusliitto ry:hyn vuoden 2009 alusta.

Suomen Sijoitusanalyytikot ry (no. 153315)
Per. 1989 (virallisesti 26.5.1990), rek. 22.8.1990. Toimii. Vrt. CFA Suomi ry. Tarkoitus: edistää sijoitusanalyytikoiden ammattikunnan yleistä tunnettuutta ja arvostusta, arvopaperimarkkinoihin liittyvän sijoitusanalyysitoiminnan yleisiä edellytyksiä ja sijoittajille suunnatun informaation parantamista ja toimia arvopaperimarkkinoiden luotettavuuden ja tehokkuuden edistämiseksi.

Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry
(no. 156818)
Per. 5.1.1990, rek. 6.8.1992, sijoitusrahastoyhtiöiden yhteistyöelimeksi. Sen tarkoitus oli valvoa jäsentensä ja sijoitusrahastojen osuudenomistajien etuja sekä edistää sijoitusrahastotoimintaa Suomessa. Yhdistyksen toiminta yhdistettiin Finanssialan Keskusliitto ry:hyn 1.9.2009.

Suomen IR-yhdistys ry (no. 157050)
Per. 12.2.1990, rek. 17.9.1992. Toimii. Pyrkii aktiivisesti kehittämään sijoittajasuhteiden (Investor Relations, IR) toimintatapoja ja edistämään jäsentensä ammatillista kehittymistä ja ammattietiikkaa. Yhdistys pyrkii myös edistämään IR-ammattilaisten, muun finanssiyhteisön ja tiedotusvälineiden vuorovaikutusta.

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry (no. 154077)
Per. 8.5.1990, rek. 25.1.1991. Varsinaiset jäsenet ovat pääomasijoitustoimintaa harjoittavia yhteisöjä. Yhdistys voi hyväksyä liitännäisjäsenikseen myös muita yhteisöjä tai yksityishenkilöitä.

Sijoittajien korvausrahasto
Perustuu EU-direktiivin, joka pantiin täytäntöön Suomessa 1.9.1998 alkaen. Rahaston jäsenyys on pakollista sijoituspalveluyrityksille, palveluja tarjoaville luottolaitoksille ja rahastoyhtiöille. Rahasto maksaa korvauksia ei-ammattimaiselle sijoittajalle, mikäli jäsen ei pysty suoriutumaan velvoitteistaan. Toiminta, joka on organisoitu Finanssialan Keskusliitto ry:n (ks. sitä alla) yhteyteen, keskittyy kertyvien kannatusmaksujen hallinnointiin. Korvaustilanteissa ollaan yhteydessä Finanssivalvontaan.

CFA Suomi ry (no. 185920)
Per. 19.11.2001, rek. 4.12.2002. Nimi alun perin Suomen Sijoitusammattilaisten Yhdistys. Kansainvälisen CFA Instituten (per. 1962 Yhdysvalloissa, nimi v:een 2004 Association for Investment Management and Research, AIMR) Suomen osasto. Jäseninä on salkunhoitajia, sijoitusjohtajia, analyytikoita ja konsultteja. CFA = Chartered Financial Analyst; katto-organisaation hallinnoima opinto-ohjelma. Instituutti kehittää myös GIPS-standardit. Vrt. Suomen Sijoitusanalyytikot.

Arvopaperilautakunta
Per. 2002. Arvopaperilautakunta, Kuluttajien vakuutustoimisto, Vakuutuslautakunta ja Pankkialan asiakasneuvontatoimisto yhdistyivät 1.1.2009 finanssialan sopimuspohjaiseksi asiakasorganisaatioksi: Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE), joka mm. neuvoo ei-ammattimaisia sijoittajia. Organisaation olivat synnyttäneet Kuluttajavirasto, Finanssivalvonta ja Finanssialan Keskusliitto ry. Neuvontatoimiston yhteydessä toimivat Arvopaperilautakunta, Vakuutuslautakunta ja Pankkilautakunta, jotka antavat ratkaisusuosituksia. Arvopaperilautakunnan tehtävänä on edistää hyvää arvopaperikauppatapaa ja parantaa asiakkaille annettavaa informaatiota sijoituspalvelu- sekä sijoitusrahastotoiminnasta antamalla ratkaisusuosituksia.

Suomen henkilöstörahastojen yhdistys ry (no. 190118)
Per. 2.3.2004, rek. 16.9.2004. Organisaatio on henkilöstörahastojen (hr.) etujärjestö. Rahastot voivat sijoittaa myös arvopapereihin.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry (no. 195511)
Per. 21.12.2006, rek. 1.10.2007.  Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (pörssi) ja Keskuskauppakamarin yhteistyöelin. Tavoitteena on itsesäätelyä tehostamalla varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat yhdenmukaiset. Yhdistyksen tehtävänä on muun muassa hallinnoida Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance), Pörssin sisäpiiriohjetta, Helsinki Takeover Codea sekä kehittää itsesäätelyä.

Osakekirjakeräilijät ry (no. 197504)
Per. kok. 1.8. 2007, rek. 5.11.2007. Vanhojen osakekirjojen keräilyä (skripofiliaa) harrastavien yhteenliittymä. Kaikille kiinnostuneille avoin. Painopiste on ollut keräilykohteiden välityksen tehostamisessa. Jatkaa siitä, mistä Kantasen 1986 aloittama epävirallinen "klubi" lopetti.

Listayhtiöiden neuvottelukunta
Perustajat 18.9.2008: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ja Keskuskauppakamari. Rekisteröimätön elin. Tehtävänä on tehostaa listayhtiöiden edunvalvontaa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä edistää listayhtiöiden keskustelua arvopaperimarkkinoihin liittyvässä sääntelyssä.

Finanssivalvonta
Fiva on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston tehtävät. Valvottavina ovat pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Tehtäviin kuuluu mm. edistää hyvien menettelytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla ja yleisön tietämystä finanssimarkkinoista. Fivan markkinavalvontaosasto valvoo arvopaperiliikkeeseenlaskuihin, listayhtiöihin, liputukseen ja julkisiin ostotarjouksiin liittyvän sijoittajainformaation ja menettelytapojen asianmukaisuutta; IFRS-tilinpäätöksiä ja muuta taloudellista informaatiota sijoittajainformaation näkökulmasta; rahastotoimintaan, omaisuudenhoitoon ja arvopaperisidonnaisten vakuutus- ja säästämistuotteiden tarjontaan liittyvää sijoittajainformaatiota ja toimintatapojen asianmukaisuutta; kaupankäyntiä ja välitystoimintaa; sekä tutkii mahdollisia arvopaperimarkkinoiden väärinkäytöksiä.

Finanssialan Keskusliitto ry (no. 156851, nimi on FK 12.4.2007 alkaen)
Alun perin Rahoitusalan Keskusliitto ry:nä 1991 perustettu etujärjestö, joka edustaa jäsenkuntaansa kuuluvia finanssialan yrityksiä. Nykyinen organisaatio syntyi Pankkiyhdistyksen, Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton, Rahoitusyhtiöiden Yhdistyksen ja Finanssityönantajien yhdistettyä toimintansa vuoden 2007 alusta. Vuoden 2009 alusta alkaen mukana on myös Arvopaperivälittäjien yhdistys ry (ks. sitä yllä) ja Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry (ks. sitä yllä) liittyi mukaan 1.9.2009.


Pörssialan SÄÄTIÖISTÄ mainittakoon hyvin tunnettu Suomen Pörssisäätiö (per.lupa 12.3.1985). Se sai lahjoituksena pörssiltä lähes kaikki Oy Pörssitalon (Ab Börs, Fabianinkatu 14) osakkeet ja edistää vuokratuloillaan arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita. Säätiön toimintaa johtaa hallitus, jonka jäsenet Helsingin kauppakamari nimeää. Suomen Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiö (per. 9.12.1985 Unitas Oy:n hallituksen päätöksellä; vrt. yhdistystä yllä). Edistämissäätiön perustamislupa annettiin 3.10.1986 ja säätiö merkittiin säätiörekisteriin 16.10.1986. Peruspääoma oli 3 000 000 mk. Säätiön varsinainen toiminta alkoi samana vuonna. Tarkoitus on tukea ja edistää aatteelliselta pohjalta laaja-alaista arvopaperisäästämistä, arvopaperimarkkinoiden kehittämistä sekä riskipääoman muodostumista Suomen elinkeinoelämään arvopaperimarkkinoiden kautta sekä niihin liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee vuosittain apurahoin ja muilla tavoin arvopaperisäästämiseen ja arvopaperimarkkinoiden kehittämiseen liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa. 2005 perustettu ruotsalainen NASDAQ OMX Nordiska Stiftelse jakaa Tukholman ja Helsingin pörssien keräämät kurinpitomaksut apurahoina rahoitusalan tieteellisiin tutkimuksiin Ruotsissa ja Suomessa.


HIEMAN JOHDANNAISPÖRSSIN PERUSTAMISVAIHEISTA

26.8.1986 Helsingin Arvopaperipörssin hallitus perusti toimikunnan selvittämään futuuri- ja optiokauppaa. Pörssivälittäjät maksoivat selvittelytyön huomattavat kustannukset. 27.4.1987 toimikunta antoi mietintönsä. Syyskuussa 1987 liikkui huhuja toisesta optiopörssistä ja toimikunnan sihteeri Paula Perttunen KOP:sta ja pörssin lakimies Liisa Viitanen sopivat siirtyvänsä kilpailevan hankkeen, perustettavan Suomen Optiomeklarit Oy:n (SOM), palvelukseen. Sen alullepanijat olivat Björn Wahlroos (SYP), Juhani Riikonen (SKOP) ja Henrik Kuningas. 1.10.1987 pidettiin SOM:n perustamiskokous ja 14.10.1987 kilpailevan Helsingin Optio- ja Futuuripörssi Osuuskunnan (HOFE) ja siihen kuuluvan Helsingin Pörssiclearing Oy:n perustavat kokoukset. Vikkeläliikkeinen SOM kuitenkin voitti ja aloitti ruotsalaisen OM:n avulla toimintansa keväällä 1988, jolloin HOFE lakkautettiin ja Pörssiclearing sovittiin liitettäväksi SOM:iin. Pienenä tekijänä oli jo syksyllä 1987 aloittanut itsenäinen yritys Suomen Optiopörssi Oy (yhtiön nimi sittemmin Menire Oyj, nyk. nimi Turvatiimi Oyj). Sen sijaan joulukuussa 1988 perustettu epäonnistunut keinottelu Oy Finnish Options and Futures Exchanges Ltd (FOFE) oli lähinnä tarkoitettu sijoitusyhtiöksi. 1997 lopussa SOM fuusioitiin HEX Oy:hyn.
 


Pankkiiriliikkeet pörssissä.  –  Osakekauppa ennen pörssiä.  –  Muita artikkeleita.
Tämän sivun internetosoite on
 www.porssitieto.fi/kirjoitus/porssialan-jarjestot.html