TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n erikoisluetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Katso sen johdantoaLak*Osakekirjakeräilystä.


Ab Aavasaksa Oy (vanha)

Hugo Eichard Sandberg Per. 1915, lak*.

Metsänhoitaja Hugo Richard Sandbergin (1849–1930, kuva →) ym. 1914 perustama Ab Tengeliö Oy osti 1914–16 vesivoiman ja ranta-alueita Haapakosken kosken molemmin puolin.

Ilm. riittämättömien taloudellsten resurssiensa vuoksi Ab Tengeliö Oy:n koko osakekanta myytiin syksyllä 1916 Ab Aavasaksa Oy:lle. Lehti. Gösta Antellin (lisää hänestä) muistokirjoituksen mukaan Antell olisi ollut päähankkeen alullepanija.

Puuhiomo, voimalaitos ja mylly valmistuivat kesällä 1919. Kartassa Haapakosken etelärannalla lähellä "40m" näkyy sen savupiipun merkki. Vuosituotanto oli 6000 t. Kesäisin oli useita kymmeniä työntekijöitä. Paikallisjohtaja ins. Torsten Boxström.

Tudeer kirjoittaa [HOP 1913–1986 s. 21]: "Kehnoimpia* oli Aavasaksa Oy, samannimisen tunturin viereen suurella rahalla per. puuhiomo, jonka mitätön tuotanto kuljetettiin koskiveneissä Tornionjokea pitkin, lastattiin ensin ruotsalaisiin rautatievaunuihin, sitten suomalaisiin ja myytiin tappiolla."
*Emissioonisakeyhtiön hankkeista.

Todellisuudessa Övertorneå oli heti joen toisella puolella, mistä massa kuljetettiin myös suoraan Narvikiin, lehti. Mutta pian siirryttiin kuorma-autoihin ja, kun rautatie 1927 ulottui Aavasaksaan, sen käyttöön.

10.000 haltijaos. à 100 mk, 1916 op. 28.000 os., 1920 70.000. Osakekirja.

David Morduch 30 %, John Antell 20 % sekä Birger Haglund, Heikki Renvall, Hugo R. Strandberg ja Einar Åström (sukupuu) kukin 12,5 %. 1920 Ab Allan Hjelt & Co Oy, Bankiraktiebolaget Allan Hjelt, B. von Haartman, Viking Höckert, Harry Olsson, Julius M. Smith sekä tuntematon kukin 10 %, Ernst Krogius 6 %, Einar Åström 3,6 %. 1921 Ab Allan Hjelt & Co Oy 66,6 %, Heikki Renvall 1,6 %.

1921 jälkeen tämä oli yksi Emissiooni-yhtiön omistuksista. Se ei siis alun perin ollut Emissiooni-yhtiön sijoituskohteita, kuten Tudeer kirjoittaa, vaan Emissiooni osti Hjeltin liikkeen 1921.

Ab Aavasaksa Oy jätti konkurssianomuksensa 31.10.1924, lehti. Konkurssituomio annettiin 27.3.1925; nettovelat olivat 4 Mmk. Viim. kr.-ilmoitus 1923. Konkurssista ei ilmoitettu PRH:lle kuin vasta 1952, joten yhtiö voitiin poistaa kr:sta vasta silloin, toiminimen vapauttamiseksi.

T:mi K. J. Säippä (myöh. oy no. 84.890) osti konkurssipesän varat (ml. Ab Tengeliö Oy:n) 1931 ja perusti massatehtaan paikalle sahan ja pian tiilitehtaankin, lehti. Tehdasrakennukset tuhoutuivat tulipalossa 1936, mutta hiomo oli jo silloin suljettu.

1952 per. uusi Aavasaksa Oy (vesivoimalaitoksia) on toinen yhtiö, mutta toimi vanhan yhtiön 24 ha tontilla.

[E. Hasa, Tengeliö: teollisen toiminnan..., s. 96–104 (kirjan tiedoissa on asiavirheitä), Ylitornio 2005. Virtanen, Lapin leivän isä, s. 125 141. Meinander 1950 s. 76.]