TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n erikoisluetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Katso sen johdantoaLak*Osakekirjakeräilystä.


Oy Nyberco Ab

Dahlberg & Hilbert Per. 1932, lak. 1965. Nimi v:een 1946 Oy Dahlberg & Hilbert Ab, v:sta 1961 Oy Yhdysranta. Edeltäjiä no:t 60.868 ja 68.006.

Lähinnä saksalaisten ja unkarilaisten metallien, koneiden ja elintarvikkeiden sekä turistimatkakohteiden agentuuriliike.

Järjesti 1940 salaisia asetoimituksia Saksasta [Martti V. Terä (ev.ltn oli yhtiön palveluksessa, pienosakas 1942–48) Tienhaarassa Otava 1962]. Pohjoisesplanadi 33, lähes koko ajan. 1940 henkilök. 14. Tytäryhtiö Oy Myyntiyhtymä, ja sillä tytäryhtiö Oy Kapselo Ab.

100 os. à 100 mk, 1936 op. 100 os. à na. 1000 mk, 1941 500, 1942 1000, 1950 9000. 29.6.1950 lunastettiin yhtiölle 4710 os. 10,8 Mmk:lla. Osakekirja 2 3.

Alussa Heinrich Dietrich Dahlberg (1906–88, perusti tekstiiliagentuurin Oy Dahlberg & Co Ab:n 1935) ja August Wilhelm Hilbert (npi, 1907–78, Buenos Aires) omistivat kumpikin 50 %. 1936 Hilbert ja Jorma Talas (ks. SMOP) 50/50.

Wilhelm vpi, Hilbertin isä, oli turkkuri Friedrich Wilhelm Hilbert. Ainakin Wilhelm-poika oli Suomen kansalainen, mutta sodan jälkeen hän asui Buenos Airesissa, edustaen siellä mm. Wärtsilää ja Valmetia.

1942 Hilbert omisti 100 %, mutta Frans Vilhelm ja ins. Harald Nybergillä oli yhtiössä johtotehtäviä, eikä Hilbert ollut enää hallituksessa 1946 lähtien. 1950 PYP 100 %.

Fuusioitu 1964 PYP:iin.

Oy Nyberco Ab omisti Meri-Rastilassa Furuborgin tilan, jonka maille Unitas-opisto rakennettiin 1963. Sille perustettiin uusi yhtiö 1992 nimellä Unitas-opisto Oy. 2004 kiinteistö myytiin Eläke-Varmalle. Vanha Villa Furuborg on jäljellä. Ent. Unitas-opisto on nyt kokoushotelli Rantapuisto.