POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Suomen Maatalous-Osake-Pankki

SMOP Helsinki. K-rek. no. 36.174.

Per. 20.4./29.8.1916. Lehti. Muutti 1927 pääkonttorinsa Tampereelta Helsinkiin ja osti Eteläesplanadi 24:n (sali, konttori valmistui 1930). Pankilla oli muitakin arvokkaita kiinteistöjä. SMOP:llä oli 32 sivukonttoria, joista vahvimmat Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Asiaimiston kyltti ↓. Pankki oli vaikeuksissa laman aikana ylisuuren luotonantonsa vuoksi eikä maksanut osinkoa v:lta 1932 ja 1933. SP, PYP ja HOP sijoittivat takuurahastoon 25 Mmk. Fuusioitu KOP:iin per 1.10.1958 yhtiökokouksen 24.9.1958 päätöksellä. Oikeuden lupa fuusioon annettiin 30.5.1959.

SMOP

Pörssinot. 26.9.1922–9.2.1933, 2.5.1942–14.7.1958. Osakevaihto oli kohtalaisen hyvä vaikkei suuri. Kurssi nousi 130 mk:sta jatkuvasti vuoden 1928  380 mk:aan, mistä se valui alas 125 mk:aan 1933, jolloin osake poistettiin listalta yhtiön pyynnöstä. Vaikka vaihtoa oli ollut jatkuvasti, osake jouduttiin pyytämään poistamaan pankin lamanaikaisten suurten ongelmien vuoksi [Klinge]. Otettu 1942 uudelleen listalle yhtiön tahdosta riippumatta. Toisellakaan pörssikaudella vaihdon arvo ei ollut suuri. Kurssit vaihtelivat 120 ja 100 mk:n välillä. Fuusiovastike 1958 oli 20 SMOP = 10 KOP.

Pankin kaikki osakeannit esitetään täällä. Osakekirja.

leimamerkki Pankin v. 1927 ensimm. osakeannissa merkintähinta oli 215 mk ja leimavero (4 %) siten 8,60 mk/os. Yhden osakkeen kirjoissa OA-leimamerkit ovat 0,20, 0,40 ja 8 mk. Em. ruskeat penniarvoiset merkit, joita SMOP osti 2611 kpl kutakin, tunnetaan toistaiseksi lähinnä vain näissä osakekirjoissa. Kun ostaa tällaisen 31.5.1927 päivätyn osakekirjan on syytä varmistaa, ettei po. OA-merkit ole liuotettu pois.

1917 Edmund Brusin omisti 2,5 % ja 1922 maanv.n. Bjarne Westermarck 4,7 %. Onni Talas (ent. Gratschoff, 1877–1958, kuva ↑, asunto, hall.neuv. jäsen alusta alkaen) oli kuitenkin pankin pääomistaja. Myöh. hänen poikansa Olavi Talas (1910–67), pankin PJT 1946–58, oli ylivoimaisesti suurin osakas: 18 % 1948, 23 % 1950, 29 % 1952 ja 22 % 1954. 1952 SMOP:n Maataloussäätiöllä oli lisäksi 4 % ja tytäryhtiö Erottajankulma Oy:llä 2,8 %. 1955 myös Antti Nuuttila oli läsnä 11 %:lla. 1958 Talas ja useat muut olivat myyneet suurimman osan osakkeistaan; KOP-konserni omisti 38 % ja Olavi Talas 11 %.

24.9.1958 oli läsnä ainoastaan 27 KOP:n toimihenkilöä, jotka kaikki edustivat osakkeenomistajia valtakirjalla, yht. 66 % osakekannasta. 1. kokouksessa 14.8.1958 oli lisäksi ollut 3–4 osakasta henkilökohtaisesti.


R. Klinge Pankkiboomi s. 26 59 liite III. M. Kuisma Kansallis-Osake-Pankki 1940–1995 s. 111. T. Nissinen Suomen Maatalous-Osake-Pankki 1917–1952. I. Uusitalo Suomen Maatalous-Osake-Pankki vuosina 1917-1939 Laudaturtyö HY 1971. [Stal] s. 466. [PK] s. 98.