TÄYDENTÄVIÄ YHTIÖTIETOJA
www.porssitieto.fi:n erikoisluetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Katso sen johdantoaLak*Osakekirjakeräilystä.


Suomen Vienti-Pankki Oy

Per. 1920 (no. 41.025), lak. 1931. Nimi v:en 1923 Paloheimo & K:i Pankkiosakeyhtiö. Edelt. Paloheimo & K:ni (no. 36.927) per. 1917.

Liikepankki, joka otti hoitoonsa edeltäjäpankkiiriliikken liiketoiminnan. 31.12.1920 tase 35 Mmk. Mikonkatu 3 (koko ajan). Mainos. Pankki otti ulkomaista luottoa ja lainoitti Paloheimojen yrityksiä* sekä osti niiden osakkeita. Alkoi 1923 ottaa vastaan myös kotimaisia talletuksia. TJ Väinö Rudolf Wahlforss.

*1922 lopussa ml. takaukset: Rauma Wood 16,5 Mmk, Riihimäen Sähkö- ja Sahalaitos 14,1 Mmk, H. G. Paloheimo 3 Mmk, Helsingin Puuseppätehdas 2,2 Mmk.

24.000 os. à 500 mk. Osakekirjat vaihdettiin uusiin 1928. Osakekirja.

Alussa Karl Alfred Paloheimo (1862–1949) 62 %. Jo 1920 brittiläinen de Jersey & Co (Finland) Ltd osti 45 %. 1930 K. A. P. 19 %, Jaakko Yrjö-Koskinen 18 %, Arvi Henrik Paloheimo 8,6 %. 1931 osake-enemmistö siirtyi englantilaisille. Paloheimo sukupuu.

Arvi H. Paloheimo 25.7.1931 pankki sulki ovensa ja hakeutui pian sen jälkeen konkurssiin. Taseessa saatavat ym. varat olivat 59 Mmk, velat 42 Mmk ja sitoumukset 9 Mmk. Lopussa tallettajat menettivät 66 %.

Korkein oikeus tuomitsi pankin viimeisen TJ:n Arvi H. Paloheimon (kuva →) kevytmielisenä velallisena (konkurssin viivyttäminen).


[J. Ahvenainen. Suomenkielisen suurteollisuusryhmän kriisi 1920-luvulla. Historiallinen aikakauskirja 2/1990 s. 99–116.
R. Klinge, Pankkiboomi: Vuosina 1916–1920 perustetut liikepankit ja niiden kohtalot, Suomen pankin työpaperi 5/93, ss. 37, 50–53.
Tif s 121.
Kolmiosainen suuri historiateos.]