POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten selitykset. Hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock


Kansallis-Osake-Pankki

KOP
 

Per. 1889. Kuva 2. Nimi 5.6.1995 alkaen Kansallis-Yhtymä Oy. Suuria luottotappioita. Tuli 1.4.1995 Unitas Oy:n (nyk. Merita Oy) tytäryhtiöksi (51 %) suunnatussa osakeannissa, jossa KOP sai merkintähintana Suomen Yhdyspankki Oy:n (sittemmin Merita Pankki Oy) koko osakekannan (ks. Nordea kohta 13). Talletuspankkitoiminta luovutettiin 1.6.1995 SYP:lle. Fuusioitu Merita Oy:hyn 29.12.1995. Lak. 28.3.1996. Ks. PT 1995 s. 71. Ks. myös Oy Talola.
KOP
KOP

Päälista 7.10.1912–28.12.1995.

1993 na. (ja op) alennettu 20 mk:sta 10 mk:aan; 2 vanhalla 1 uusi maksutta, 2 vanhalla 1 uusi à 10 mk. 1994 na. (ja op.) alennettu 10 mk:sta 5 mk:aan, 5 vanhalla 2 uutta maksutta, yleisölle 312.500.000 osaketta à 6,40 mk. 1995 Unitas Oy:lle 1.080.600.000 osaketta SYP:n koko osakekantaa + 250 Mmk vastaan. Arvo-osuus 1992. Osakekirja 2 3 4.

1930 ja 1957 päivätyt osakekirjat mallia 192x ja 1951 on litteravaihdossa osakkaan pyynnöstä annettu mitätöityjä entisiä osakekirjoja vastaan. Ei osakeanteja. – Osakekirjan osakemäärää ruvettiin 1950 lähtien ilmaisemaan myös osakekirjan kulmissa.Annista 20.2.1984 tunnetaan 5 osakkeen kirjan specimenkappale ilman dorseerausta ja sinisellä (= 1 os.) kuponkiarkilla. Päiväyksellä 2.9.1985 tunetaan kymmenen 100 osakkeen kirjan specimenkappaletta vaaka-A5-koossa (po. vaaka-A4), mutta muutoin samanlaisella ulkonäyllä. Kysymyksessä lienee painokoe, ehkä v. 1986 vapaiden osakkeiden antia varten.

KOP Unitas Oy 51,0 % (1995 suunnatun annin jälkeen), Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy 5,1, Pohola-yhtiöt 3,9.

Merita Oy:n antama fuusiovastike 29.12.1995–: 3 Kansallis-Yhtymän osaketta (na. 5 mk) vastaan 1 Meritan A-osake. Kansallis-Yhtymän ent. omistajat saivat näin n. 40 % Merita Oy:n osakkeista. Osakkeidensa lunastamista rahana vaatineille (340 osakasta, 4.117.159 osaketta) välimiesoikeus vahvisti 9.1995 hinnaksi 4,85 mk/os. – Pakkolunastus, välimies.

KOP