G. Kock © 1.2017

TILINPÄÄTÖSTEN JULKISUUS
SEKÄ ARKISTOINTI

LIITTYY PÖRSSITIEDON ARTIKKELIIN KANSALLISARKISTON KÄYTTÖ

Suomessa v. 1895 oy-laki määräsi osakeyhtiöille kirjanpitovelvollisuuden. Aikaisemmin oli vain lyhyitä viittauksia eri laissa (esim. OYL 1864 2 § 9 mom.). Ensimmäinen oma kirjanpitolaki annettiin 14.2.1925 ja seuraavat 1945 ja 1973.

Osakeyhtiöiden tilinpäätökset kalenterivuodesta 1928 alkaen ovat julkisia (ks. taulukkoa ↓). Sitä aikaisempia tietoja ei juuri löydä, lukuun ottamatta pankkeja ja vakuutusyhtiöitä, joiden taseet olivat jo ennestään olleet julkistettavia (pankit asetus 15.1.1866 § 13). Finansbladetissa on valikoitujen suuryritysten taseita v:sta 1923 alkaen. Lehden vuosijulkaisussa Firmor i Finlandissa on periaatteessa kaikkien yli 2 Mmk op. -yhtiöiden taseet v:lta 1928 alkaen. Aikaisemmilta vuosilta voi olla saatavissa mm. teollisuustilastosta tieto tuotannon bruttoarvo.

20.4.1928 annettu Laki tilinpäätösten julkisuudesta (joka tuli voimaan 1.1.1929) velvoitti yhtiöitä, joiden osakepääoma oli suurempi kuin 0,3 Mmk toimittamaan ns. omaisuus- sekä voitto- ja tappiotaseensa kaupparekisteriin. Jos op. oli yli 2 Mmk yhtiön piti myös julkaista taseensa Virallisessa lehdessä. Niitä oli tapana jälleenjulkaista alan aikakauslehdissä ja eri hakuteoksissa kuten Suomen Pankit ja Osakeyhtiöt (jossa myös pienempien yhtiöiden tietoja).

Vuosivaihto ja poistot oli 1928 alkaen myös ilmoitettava. (Vanhastaan saatavissa ollut yrityksen tuotannon arvo on eri asia, kuin liikevaihto.) Po. lait koskivat myös suuria osuuskuntia, muttei pankkeja ja vakuutusyhtiöitä, joista oli säädetty erikseen, eikä yleensä asuntoyhtiöitä. Julkistamisvelvoite ei koskenut voittoa tavoittelemattomia ns. aatteellisia yhtiöitä.
 

Astui voim.: 1.1.1929 1.1.1947 1.1.1965
Minimi-po.: >0,31 Mmk ≥0,52 Mmk ≥0,013 Mmk
Virall. lehti: >21 Mmk ≥22 4 Mmk ≥0,123 Mmk
Aatteelliset: Ei Ei Ei
Asunto-oy: Kyllä Kyllä Ei
Laki: 118/1928 701/45 3 l. 554/64 3 l.
1Osakepääoma.
2Osakepääoma ynnä vararahasto.
3Oma pääoma.
41.1.1955–  ≥8 Mmk (447/1954 17 §).
TILINPÄÄTÖKSEN JULKISUUS, taulukko.

V:een 1973 asti oli siis pienet oy:t vapautettuja. 1.1.1974 lähtien kaikkien osakeyhtiöiden paitsi asunto-oy tuli toimittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin, mutta ei enää Viralliseen lehteen (laki 655/1973 6 luku). Vasta v:sta 1974 muidenkin yhtiömuotojen suuryritysten (liikevaihto >2 Mmk tai tase >1 Mmk) tilinpäätöstiedot tulivat julkisiksi.

Kaupparekisterin vanhat paperiset tilinpäätökset, tilikauteen 1976 asti, ovat kansallisarkistossa sarjassa Ea:1a (no. 9–718) – Ea:1117 (no. 326055–412384) (asiakirjojen tilaamisesta, sekä muutoksesta 19.2.2018 alkaen). Ne on arkistoitu yhtiöittäin kr.-numeron mukaan. Vanhimpien taseiden tietojen merkittävyyteen on suhtauduttava varauksella.

Ennen 1969 vaihto-omaisuutta sai verottomasti aliarvostaa rajattomasti. EVL 360/1968 28 § määräsi katoksi 50 % hankintamenosta. Myöhemmin varastovarauksen enimmäismäärä alennettiin ja varaus poistui kokonaan 1.1.1993. Varauksen suuruuden muutos edellisestä vuodesta vaikutti suoraan tilikauden tulokseen. Ennen 1970-lukua varastovarauksista ei ole mitään lukuja (paitsi LKR 1969, EVL 64 §), ja alussa tietoa antoivat vain suurimmat pörssiyhtiöt.

mikrokortti

Taseet 1976/79–96 ovat katsottavissa mikrokorteista kansallisarkistossa Rauhankadulla. Ko. paperioriginaalit on hävitetty. Ensin etsitään aakkosellisista (vaihtoehtoisesti kr.-numeron mukaisista) hakemistokorteista yhtiön halutun tilinpäätöksen mikrokortin numero ja ko. kuvan (sivun) positio (B01...M25). Käytettävä koordinaatistopöydällä varustettua lukulaitetta*. Valitettavasti kortit ovat joskus hieman sekaisin (laitettu huolimattomasti takaisin) tai jopa kateissa ja jotkut kuvat ovat tuskin luettavissa.

*Ko. mikrokorteissa on 12x25 sivukuvaa per kortti. Kansallisarkistossa on yksi lukulaite (Alos-merkkinen, paikalla 20), jossa koordinaatisto (näkyy kuvassa ↑ irrotettuna keskellä), mutta 18x15 kuvaa varten. Oikean kohdan löytäminen mikrokortista on siksi vaivalloista. Voi myös yrittää tulostaa itselleen oman 12x25 -koordinaatiston tästä kuvasta ja käyttää sitä.

Tilinpäätökset v:lta 1996 alkaen ovat digitoituina PRH:ssa. Niitä voi ostaa itselleen PDF:nä kaupparekisterin nettisivun kautta, tai tutkia ilmaiseksi PRH:n asiakaspalvelun tietokonepäätteellä.

Sanktioita tietojen toimittamatta jättämisestä sovellettiin sodan jälkeen käytännössä harvoin, minkä vuoksi 1950-luvulta lähtien pk-yritysten tilinpäätöksiä ruvettiin toimittamaan PRH:lle yhä huonommin. Mutta verovuodesta 2011 alkaen verohallinto välittää kaikki oy- tilinpäätökset PRH:lle, joka nyt herkästi poistaa yhtiön kaupparekisteristä jos ne puuttuvat (ns. tilinpäätöspoisto: OYL 20:4 §, 8:10 §, kaupparekisterilaki 24 §).
 

Suomen kaikki oy:t v:een 1912 mennessä.
Luettelo kaikista keräilyosakekirjayhtiöistä.
Molemmat yhtiöiden lisätietoineen.

Tämän nettisivun osoite:
www.porssitieto.fi/yhtiot/tilinpaatokset.html