POISTUNEET PÖRSSIYHTIÖT
Yhtiöesitysten 1912–72 hakemisto.
www.porssitieto.fi:n luetteloon Suomen keräilyosakekirjoista. Osakekirjakeräilystä.
© G. Kock 


Aktiebolaget Brändö Villastad

Brändö Villastad Helsingin mlk. K-rek. no. 20.151.

Per. 21.5./8.6.1907. Yhtiö osti Helsingin mlk:ssa sijainneen asumattoman Kulosaaren tarkoituksenaan kaavoittaa ja rakennuttaa sen ja myydä tontit. 1918 asukkaita oli 1000. 1922 saaresta tuli itsenäinen kunta, joka 1.1.1946 liitettiin Helsinkiin. Silta valmistui 1919 (aikaisemmin oli lautta). Tytäryhtiö Brändö Spårvägsaktiebolag harjoitti raitiotieliikennettä Kauppatorilta Kulosaareen 1910–28. Kiinteistöjen myynneistä saadut varat Brändö-yhtiö sijoitti maa-alueisiin ja osakkeisiin; esim. 1922 se omisti itse 25 % Etelä-Suomen Voima Oy:sta. Tytäryhtiöt olivat myös Hertonäs Gods Ab ja Botby Gods Ab (ml. Marjaniemi; per. 1916, lisää ks. agraria.shtml, Lerche), jotka yhteensä omistivat niin ikään 25 % Etelä-Suomen Voimasta, sekä Brändö-Hertonäs Fastighetsbank Ab 72 %. Vuoden 1928 yhtiökokous päätti myydä 12 Mmk:lla kaiken jäljellä olevan kiinteän omaisuuden (mm. saaren keski-, pohjois- ja itäosat) ja vesialueensa Helsingin kaupungille. Yhtiön osakesijoitukset pantiin myytiin. 21.6.1928 Ab Brändö Villastad ilmoitti lopettavansa toimintansa ja 19.11.1929 se purkautui. Viim. tase.

Pörssinot. 26.9.1918–22.5.1928. Vaihto oli satunnaista, mutta piristyi hieman 1924, minkä jälkeisinä vuosina kurssi nousi 800 mk:sta 4000 mk:aan. Purkuosuutena osakkaat saivat 1375 mk/osake, joten kovin tuottoisa yhtiön liiketoiminta ei näytä olleen. Yhtiö lienee ollut velkaantunut ja tonttien myynti hidastunut.

1911 op. 0,4 Mmk. 1917 U 1:4 à 1000 mk, op. 2 Mmk. 1918 U 1:1 à 1000 mk voimayhtiön osakeannin rahoittamiseksi, op. 4 Mmk (4000 os. à 1000 mk). Osakekirja. Obl.

Helsingin kaupunginarkistossa osakekirjoja on seuraavasti: 28.7.1911 kaksi, 15.8.1911 viisi (tuskin eri anteja), 31.3.1917 kaksitoista, 31.12.1918 seitsemäntoista.

1913 yhtiön TJ ev. Hjalmar von Bonsdorff oli suurin om. 1919 omisti A. Ahlström Oy 20, Sixten A. Lindholm 8,6, Fanny Ekman 7,4, Emil Schybergson 6 ja Valter Ahlström 5,6 %. Osakkaita oli kaiken kaikkiaan 70. 1924 Anders Kramer (ks. Karhula Oy) omisti 15, Hjalmar Ekholm 9,6 ja Oscar Bomansson 3,5 %. 1928: Anders Kramer 18, Hjalmar Ekholm 15,6, Gustaf Fogelholm 7 ja Carl Lindahl 4 %.

Kantanen & Sillanpää s. 60. L. Kolbe Kulosaari: Unelma paremmasta tulevaisuudesta (1988). G. M. Nordensvan Etelä-Suomen Voimaosakeyhtiö 1916–1941 s. 15. M. Räsänen Kulosaaren raitiotie. E. Schybergson Ab Brändö Villastad tioårsberättelse 1907–1917 34 s. [PK] s. 278.